Marcus Eriksson – Verksamhetschef

Vi pá Sensecom väljer Windon för att vi i Norrland har väldigt höga och snabba temperaturväxlingar där hög kvalitet på materialet ställs på sin spets.
Eftersom vi har stora snömängder här uppe så är Windons svenskutvecklade produkter, testade och anpassade för vårt nordiska klimat, en nödvändighet för oss.
Att Windon har hela bredden för en totalinstallation gör att Windon är förstahandsvalet för oss!