Vi valde Windon för att där en hög kvalitet på materialet och att det är närproducerat. Vi känner att det är väl testade produkter som håller höga krav redan från tillverkningen och att det utvecklas konstant till det bättre.

Med Windon så har vi tryggheten med att få med allt material som behövs för våra anläggningar, allt från fästen, mc4 kontakter och vind och snölastberäkningar.

Det har aldrig varit problem med att få hjälp med frågor om produktinformation eller vid stöttning när vi startade upp. Vi är glada att vi valde en helhetsleverantör.