Takmontage

Windon har utvecklat en unik takmonteringslösning som passar alla typer av tak. Fokus har lagts på att skapa ett material som är lätt att montera för installatören så väl som stabilt och uppfyller kraven från Boverket, Elsäkerhetsverket och försäkringsbolag.

Mer

Markställningar

Windon presenterar en sofistikerad markställning, särskilt designad för att installera solcellspaneler på mark. Markställningen är lämplig för installationer varierande från cirka 10 kW (40 paneler) till obegränsad kapacitet. Systemet erbjuder ett flertal fördelar jämfört med liknande produkter.

Mer