Takmontage

Windon har utvecklat en unik takmonteringslösning som passar alla typer av tak och solpaneler. Fokus har lagts på att skapa ett material som är lätt att montera för installatören så väl som stabilt och uppfyller kraven från Boverket, Elsäkerhetsverket och försäkringsbolag. Monteringslösningen är kraftigt tidsbesparande för installatörerna jämfört med konkurrenter och är även certifierat enligt Boverkets krav gällande snö- och vindbelastning. Infästningsmaterialet består av varmförzinkad stålplåt som är ytbehandlad med UV-beständig pulverlack. Profiler och skarvar är tillverkade av aluminium. Alla infästningar är utformade för att minimera skador på takmaterialet och det krävs ingen urfräsning av takpannor vid installation.

Allt infästningsmaterial är konstruerat i Sverige av Windon. Genom att öka materialets hållfasthet med en smartare uppbyggnad kan samma hållfasthet uppnås med färre takinfästningar. Materialet har en konkurrenskraftig prissättning samtidigt som monteringstiden i många fall halveras. Allt infästningsmaterial har korrosionsklass C4 och kan installeras nära kusten. Vid leverans ingår alla skruvar och beslag som behövs, och det är värt att nämna att Windon även säljer verktyg som underlättar installationen.

Alla infästningar har färdiga strutgängade hål, vilket gör att monteringen går snabbare där installationen inte kräver lösa muttrar och brickor. Det krävs heller inget verktyg för att hålla fast vid monteringen, utan allt kan utföras med en skruvdragare. Tillsammans med färre infästningar minskas monteringstiden avsevärt.

Samtliga infästningar har profilstopp som säkerställer att profilerna ligger på plats innan de skruvas fast. Dessutom kan man välja att montera modulen stående eller liggande utan att behöva extra tillbehör eller vinklar. Profilen har en inbyggd kabelkanal och medföljande kabelklämmor för att möjliggöra korrekt installation utan behov av egna lösningar för att fästa kablar i profilen. Dessutom har profilen också en ränna där vår unika krokodilstrip kan fästas, exempelvis för att säkra återledare eller kabelkanaler. Dessa krokodilstripes med klämmor passar även vår modulram.

Profilen är utformad med en bred bas och är 69 mm hög istället för de traditionella 20-40 mm. Denna höjd, tillsammans med höjden på infästningarna, gör att panelen lyfts från taket och möjliggör självdrag under modulen. Detta maximerar modulens kylning under drift och minskar brandrisken vid eventuella hotspots eller bränder i kopplingsboxen. Generellt leder detta till ett högre effektuttag och en årsproduktion som är 4-6% högre än med en lägre profil. Profilen kan också staplas ovanpå varandra, vilket nästan fördubblar höjden. Detta kan vara användbart när man vill öka vinkeln på modulen genom att höja den ena profilen. 

All stålplåt är pulverlackerad för att undvika galvanisk korrosion, och alla skruvar som förbinder infästningar och profiler är tillverkade av syrafast rostfritt stål.

 

Dokument för takmontage

Profil, skarv, kanallock och modulklämmor. (beskrivning 010)

Ladda ner

Profil, skarv, kanallock och modulklämmor. (Rapport 001)

Ladda ner

Övrig kabeldragning på taket. (beskrivning 009)

Ladda ner

Spontfäste och tegelpanna-fäste. (beskrivning 011)

Ladda ner

Spontfäste och tegelpanna-fäste (Rapport 005)

Ladda ner

Läktfäste och tegelpanna-fäste. (beskrivning 012)

Ladda ner

Läktfäste och tegelpanna-fäste (Rapport 005)

Ladda ner

Spontfäste och Betongpanne-fäste. (beskrivning 013)

Ladda ner

Spontfäste och Betongpanne-fäste (Rapport 002)

Ladda ner

Läktfäste och betongpanna-fäste. (beskrivning 017)

Ladda ner

Läktfäste och betongpanna-fäste (Rapport 002)

Ladda ner

TRP-fäste. (beskrivning 014)

Ladda ner

TRP-fäste (Rapport 006)

Ladda ner

Stockskruv-fäste. (beskrivning 015)

Ladda ner

Stockskruv-fäste (Rapport 007)

Ladda ner

Plåtfals-fäste. (beskrivning 016)

Ladda ner

Plåtfals-fäste (Rapport 003)

Ladda ner

Pappfäste. (beskrivning 018)

Ladda ner

Pappfäste (Rapport 004)

Ladda ner

Pappfäste (Infästningsplatta 019)

Ladda ner

Tillbehör, Kabelskena (beskrivning 020)

Ladda ner

Tillbehör, täcksida profil (beskrivning 021)

Ladda ner