Markställningar

Windon presenterar en sofistikerad markställning, särskilt designad för att installera solcellspaneler på mark. Markställningen är lämplig för installationer varierande från cirka 10 kW (40 paneler) till obegränsad kapacitet. Systemet erbjuder ett flertal fördelar jämfört med liknande produkter.

Ställningen är universellt anpassad för alla typer av solpaneler och är specifikt framtagen för att klara av tuffa förhållanden. Samtliga komponenter uppfyller minst korrosionsklass C4. Vid test har konstruktionen klarat vindhastigheter på över 50 m/s, vilket överträffar de flesta konkurrerande system som vanligtvis är klassade upp till 28 m/s.

Systemet kan som standard monteras i vinklar från 0°-85º utan extra tillbehör. Dessutom möjliggör designen en snabb montering, cirka fem gånger snabbare jämfört med andra system på marknaden. På så sätt är designen högst kostnadseffektivt, även för mindre installationer.

Vidare är ställningen varmförzinkad och pulverlackad med UV-beständig färg, vilket ger utmärkt motstånd mot solljus, salter, syror och fukt. Inga detaljer är längre än 3 meter vilket underlättar vid transport. Dessutom garanterar systemet fullt garantiskydd för panelerna, givet att de installeras på denna ställning. Ställningen finns även med fäste för installation på betongtak eller fundament, och utsätter inte panelerna för någon påfrestning. Ställningen innehåller inbyggda kabelkanaler för både DC-kablage och kablage från invertern. Färgval för markställningen är också möjligt, men detta kan medföra extra kostnader för mindre serier.

Windon är stolta över att tillhandahålla snabba leveranstider eftersom produktion och tillverkning sker lokalt i Sverige.