Installatörer eller återförsäljare hos Windon AB

På Windon AB välkomnar vi återförsäljare i alla storlekar. Vårt återförsäljarnätverk spänner från företag som köper så lite som två pallar om året upp till de som köper flera megawatt. Vi förstår att det kan vara svårt att förutsäga framtiden, så vi ställer inga strikta försäljningskrav på våra partners.

Men medan vi inte pressar våra partners till att uppnå specifika försäljningsmål, har vi fortfarande vissa förväntningar. Om en partner utnyttjar vår kunskap och stöd, räknar vi med att deras försäljning ökar över tid. Denna förväntan har hittills visat sig vara rättvisande, då alla våra partners har en gemensam målsättning att göra bra affärer och lyckas.

Ett viktigt krav vi ställer på våra partners är lojalitet. Det innebär att om du drar nytta av vår expertis och goodwill, förväntar vi oss att du inte säljer konkurrerande produkter.

Genom att samarbeta med oss, får du möjligheten att skapa ett företag som är både givande och lönsamt, utan behov av att investera i stora lager. Vi hanterar alla lagerbehov och ser till att produkterna levereras till önskad plats. Vi underlättar processen på alla möjliga sätt.

Som en del av vårt åtagande att stödja våra återförsäljare, erbjuder vi utbildning för att säkerställa att du känner dig trygg med våra produkter. Vi bjuder även in er till vår fabrik för att se vår produktion i första hand och få en bättre förståelse för hur vi tillverkar våra produkter.

En viktig sak att notera är att, medan installation av våra produkter inte kräver en certifierad elektriker, krävs det att en elektriker gör slutinstallationen och ansöker om mikroproduktion för anläggningarna. Om du själv inte är elektriker, rekommenderar vi att du samarbetar med en lokal elektriker för att slutföra installationerna.

Vi på Windon AB ser fram emot att bygga starka och varaktiga partnerskap med våra återförsäljare, och vi är engagerade i att göra detta samarbete så enkelt och givande som möjligt.