Att välja rätt vindkraftverk

Att installera ett vindkraftverk kan vara ett bra sätt att minska elräkningen och bli mer självförsörjande på energi. Men det finns en del saker att tänka på när du ska välja rätt verk för dina behov. Effekt och rotordiameter: Genomsnittsvind och vindtabeller: Turbulens och omgivning: Beräkningstips: Att välja rätt vindkraftverk kräver noggrann övervägelse av olika […]

Att placera ett gårdsvindkraftverk – regler, tips och information

Att installera ett gårdsvindkraftverk kan vara ett bra sätt att minska elräkningen och bli mer självförsörjande på energi. Men det finns en del saker att tänka på när det gäller placering av verket. Regler och riktlinjer: Tips: Förutsättningar för skattefri elproduktion: För att elproduktionen från ett gårdsvindkraftverk ska vara skattefri krävs att: Andra relevanta regelverk: […]

Gårdsvindkraftverk

Gårdsvindkraftverk är små vindkraftverk som installeras på privata fastigheter och används för att generera el för eget bruk. De kan vara ett bra alternativ för att minska elräkningen och bli mer självförsörjande på energi. Hur fungerar det? Ett gårdsvindkraftverk består av ett torn, en rotor med blad, en generator och en kraftelektronik. Vindens rörelse får […]

Så fungerar vindkraft

Vindkraftverk fångar upp vindens energi och omvandlar den till elektrisk energi. Här är en kort beskrivning av hur det går till: 1. Vindens kraft Vindens rörelseenergi fångas upp av vindkraftverkets rotorblad, som är formade som propellrar. Ju starkare vinden blåser, desto mer energi kan verket utvinna. 2. Rotorn snurrar Vindens kraft får rotorn att snurra. […]