Att välja rätt vindkraftverk

Att installera ett vindkraftverk kan vara ett bra sätt att minska elräkningen och bli mer självförsörjande på energi. Men det finns en del saker att tänka på när du ska välja rätt verk för dina behov.

Effekt och rotordiameter:

 • Ett vindkraftsverks effekt anges i kilowatt (kW).
 • Rotordiametern är diametern på vindkraftverkets rotorblad.
 • Ju större rotordiameter, desto mer energi kan verket producera vid lägre vindhastigheter.
 • Verket når sin nominella effekt vid en viss vindhastighet, vanligtvis runt 10-12 m/s.
 • Ett verk med en större rotordiameter kommer att nå sin topp effekt vid en lägre vindhastighet.
 • Två verk med samma effekt men olika rotordiameter kan producera olika mängd energi beroende på vindförhållanden.

Genomsnittsvind och vindtabeller:

 • Leverantörer listar ofta verkets produktion vid olika vindhastigheter.
 • Att använda genomsnittsvind för att beräkna årsproduktion ger inte en helt korrekt bild.
 • Vindförhållanden kan variera kraftigt, vilket påverkar produktionen.
 • Vindtabeller ger en teoretisk beräkning av produktionen baserat på konstant vind.
 • Vindmätningsdata från minst ett år ger en bättre grund för beräkning av produktion.

Turbulens och omgivning:

 • Vindar störda av omgivande bebyggelse eller skog kan orsaka turbulens.
 • Turbulens kan sänka produktionen med upp till 50%.
 • Placera verket i en öppen och vindrik miljö för optimal produktion.

Beräkningstips:

 • Använd inte bara verkets effekt och genomsnittsvind för att beräkna årsproduktion.
 • Ta hänsyn till rotordiameter, vindtabeller, turbulens och omgivning.
 • Konsultera en expert för att få en korrekt beräkning av verkets potential.

Att välja rätt vindkraftverk kräver noggrann övervägelse av olika faktorer. Effekt, rotordiameter, vindförhållanden, turbulens och omgivning är alla viktiga aspekter att ta hänsyn till. Genom att använda rätt verktyg och information kan du fatta ett välgrundat beslut och maximera din energiproduktion.

Dela detta: