Gårdsvindkraftverk

Gårdsvindkraftverk är små vindkraftverk som installeras på privata fastigheter och används för att generera el för eget bruk. De kan vara ett bra alternativ för att minska elräkningen och bli mer självförsörjande på energi.

Hur fungerar det?

Ett gårdsvindkraftverk består av ett torn, en rotor med blad, en generator och en kraftelektronik. Vindens rörelse får rotorn att snurra, vilket genererar el i generatorn. Kraftelektroniken omvandlar sedan elen till den spänning och frekvens som används i elnätet.

Fördelar:

 • Minskar elräkningen
 • Ökar energisjälvständigheten
 • Miljövänlig energikälla
 • Låg driftskostnad
 • Ger ett bidrag till en mer hållbar energikonsumtion

Nackdelar:

 • Kan vara dyrt att installera
 • Kan ge upphov till buller
 • Kan påverka landskapsbilden
 • Begränsad elproduktion

Tekniska detaljer:

 • Startvind: Den vindhastighet vid vilken vindkraftverket börjar producera el. Vanligtvis ligger den runt 2-3 m/s.
 • Nominell effekt: Den maximala effekt som vindkraftverket kan producera. Vanliga effekter för gårdsvindkraftverk ligger mellan 2 kW och 20 kW.
 • Rotordiameter: Diametern på vindkraftverkets rotor. Vanlig diameter för gårdsvindkraftverk ligger mellan 5 meter och 15 meter.
 • Tornhöjd: Höjden på vindkraftverkets torn. Vanlig tornhöjd för gårdsvindkraftverk ligger mellan 10 meter och 25 meter.

Säkerhet:

Gårdsvindkraftverk är generellt sett säkra, men det är viktigt att de installeras och underhålls av fackkunniga personer. Det är också viktigt att man följer de säkerhetsföreskrifter som gäller för vindkraftverk.

Utveckling:

Tekniken för gårdsvindkraftverk utvecklas ständigt. Nya modeller blir allt mer effektiva och tysta. Det blir också allt vanligare att gårdsvindkraftverk kopplas samman i virtuella kraftverk, vilket kan ge en mer stabil elproduktion.

Innan du investerar:

Det är viktigt att göra en noggrann undersökning innan du investerar i ett gårdsvindkraftverk. Du bör bland annat ta reda på:

 • Vindförhållandena på din fastighet
 • Vilken typ av vindkraftverk som passar bäst för dina behov
 • Vad det kostar att installera och underhålla ett vindkraftverk
 • Vilka eventuella tillstånd du behöver

Gårdsvindkraftverk kan vara ett bra alternativ för att minska elräkningen och bli mer självförsörjande på energi.

Dela detta: