Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB
Windon AB, Häjla 5, 596 95 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Vindkraft / Vindkraft, Sverige

Vindkraft i Sverige

Hur ser kommuner och nätägare på småskalig vindkraft?

Det skiljer mycket på hur kommuner ser på små & storskalig vindkraft, små gårdsverk är för de allra flesta kommuner än så länge ganska nytt. Det vi vet är att alla initiativ som rör förnyelsebar energi kommer att underlättas bla. tack vare direktiv från EU där medlemsländerna uppmanas öka eluttaget från förnyelsebar energi. För att uppnå det behöver reglerna luckras upp och hanteringen förenklas, en utveckling vi räknar med kommer att ske.

Nätägarna

För nätägarna innebär småskalig vindkraft både positiva och negativa effekter. Det är negativt eftersom ditt hushåll köper mindre, eller ingen energi från nätet. Det positiva jämfört med stora vindkraftverk är att inga förändringar i nätet krävs - den kabel som hushållet matas med är fullt tillräcklig.

Regler ändras till småskaliga vindkraftverkens fördel

Idag är reglerna anpassade för stora vindkraftverk. När ett sådant kopplas in installeras 2 elmätare, en för inkommande el och en för elen som sänds ut i nätet. En gång per timma läses dessa av och mellanskillnaden debiteras/får man betalt för. Det fungerar bra på ett vindkraftverk vars funktion är att skicka ut el på elnätet, men vid småskaliga vindkraftverk är snarare syftet att använda elen direkt eller att ackumulera den till den dag det inte blåser tillräckligt och den behövs. Problemet med dagens regler är att mellanskillnaden mellan in- och utgående nollställs vid varje mättillfälle, dvs. en gång per timme. Idealt vore att kunna spara överskottselen i nätet, ungefär som om man kunde betrakta elnätet som ett stort batteri så att man kan använda den en dag när det lokala vindkraftverket inte producerar tillräckligt med el. Idag har man möjlighet att sälja sitt överskott till någon köpare, givetvis får man inte lika bra betalt för elen man säljer som man får betala när man köper, vilket gör att det fortfarande är ganska ointressant att överproducera el med små vindkraftverk.

Vad vill vi ha?

Det vi väntat på är samma regler som finns i många andra EU-länder där det kunde bli riktigt lönsamt för en privatperson att investera i vindkraft för miljön. Det skulle vara mycket bra med en kvittningsregel där man faktist kunde spara sin överproduktion och senare använda den när man har en lägre produktion. Vi tror att något liknande förslag kommer i en framtid med tanke på trycket som är kring energifrågan, men allt tar tid så det är bara hoppas på att dom som bestämmer vaknar innan det är försent.

Vindkraft / Vindkraft, Sverige

Vindkraft i Sverige

Hur ser kommuner och nätägare på småskalig vindkraft?

Det skiljer mycket på hur kommuner ser på små & storskalig vindkraft, små gårdsverk är för de allra flesta kommuner än så länge ganska nytt. Det vi vet är att alla initiativ som rör förnyelsebar energi kommer att underlättas bla. tack vare direktiv från EU där medlemsländerna uppmanas öka eluttaget från förnyelsebar energi. För att uppnå det behöver reglerna luckras upp och hanteringen förenklas, en utveckling vi räknar med kommer att ske.

Nätägarna

För nätägarna innebär småskalig vindkraft både positiva och negativa effekter. Det är negativt eftersom ditt hushåll köper mindre, eller ingen energi från nätet. Det positiva jämfört med stora vindkraftverk är att inga förändringar i nätet krävs - den kabel som hushållet matas med är fullt tillräcklig.

Regler ändras till småskaliga vindkraftverkens fördel

Idag är reglerna anpassade för stora vindkraftverk. När ett sådant kopplas in installeras 2 elmätare, en för inkommande el och en för elen som sänds ut i nätet. En gång per timma läses dessa av och mellanskillnaden debiteras/får man betalt för. Det fungerar bra på ett vindkraftverk vars funktion är att skicka ut el på elnätet, men vid småskaliga vindkraftverk är snarare syftet att använda elen direkt eller att ackumulera den till den dag det inte blåser tillräckligt och den behövs. Problemet med dagens regler är att mellanskillnaden mellan in- och utgående nollställs vid varje mättillfälle, dvs. en gång per timme. Idealt vore att kunna spara överskottselen i nätet, ungefär som om man kunde betrakta elnätet som ett stort batteri så att man kan använda den en dag när det lokala vindkraftverket inte producerar tillräckligt med el. Idag har man möjlighet att sälja sitt överskott till någon köpare, givetvis får man inte lika bra betalt för elen man säljer som man får betala när man köper, vilket gör att det fortfarande är ganska ointressant att överproducera el med små vindkraftverk.

Vad vill vi ha?

Det vi väntat på är samma regler som finns i många andra EU-länder där det kunde bli riktigt lönsamt för en privatperson att investera i vindkraft för miljön. Det skulle vara mycket bra med en kvittningsregel där man faktist kunde spara sin överproduktion och senare använda den när man har en lägre produktion. Vi tror att något liknande förslag kommer i en framtid med tanke på trycket som är kring energifrågan, men allt tar tid så det är bara hoppas på att dom som bestämmer vaknar innan det är försent.
Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Vindkraft / Vindkraft, Sverige

Vindkraft i Sverige

Hur ser kommuner och nätägare på småskalig vindkraft?

Det skiljer mycket på hur kommuner ser på små & storskalig vindkraft, små gårdsverk är för de allra flesta kommuner än så länge ganska nytt. Det vi vet är att alla initiativ som rör förnyelsebar energi kommer att underlättas bla. tack vare direktiv från EU där medlemsländerna uppmanas öka eluttaget från förnyelsebar energi. För att uppnå det behöver reglerna luckras upp och hanteringen förenklas, en utveckling vi räknar med kommer att ske.

Nätägarna

För nätägarna innebär småskalig vindkraft både positiva och negativa effekter. Det är negativt eftersom ditt hushåll köper mindre, eller ingen energi från nätet. Det positiva jämfört med stora vindkraftverk är att inga förändringar i nätet krävs - den kabel som hushållet matas med är fullt tillräcklig.

Regler ändras till småskaliga vindkraftverkens fördel

Idag är reglerna anpassade för stora vindkraftverk. När ett sådant kopplas in installeras 2 elmätare, en för inkommande el och en för elen som sänds ut i nätet. En gång per timma läses dessa av och mellanskillnaden debiteras/får man betalt för. Det fungerar bra på ett vindkraftverk vars funktion är att skicka ut el på elnätet, men vid småskaliga vindkraftverk är snarare syftet att använda elen direkt eller att ackumulera den till den dag det inte blåser tillräckligt och den behövs. Problemet med dagens regler är att mellanskillnaden mellan in- och utgående nollställs vid varje mättillfälle, dvs. en gång per timme. Idealt vore att kunna spara överskottselen i nätet, ungefär som om man kunde betrakta elnätet som ett stort batteri så att man kan använda den en dag när det lokala vindkraftverket inte producerar tillräckligt med el. Idag har man möjlighet att sälja sitt överskott till någon köpare, givetvis får man inte lika bra betalt för elen man säljer som man får betala när man köper, vilket gör att det fortfarande är ganska ointressant att överproducera el med små vindkraftverk.

Vad vill vi ha?

Det vi väntat på är samma regler som finns i många andra EU-länder där det kunde bli riktigt lönsamt för en privatperson att investera i vindkraft för miljön. Det skulle vara mycket bra med en kvittningsregel där man faktist kunde spara sin överproduktion och senare använda den när man har en lägre produktion. Vi tror att något liknande förslag kommer i en framtid med tanke på trycket som är kring energifrågan, men allt tar tid så det är bara hoppas på att dom som bestämmer vaknar innan det är försent.