Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB
Windon AB, Häjla 5, 596 95 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Vindkraft / Rotor

Rotor

Vad är det som avgör vad man ska ha för storlek (sveparea) på en rotor? Det är givetvis så att ju större rotor som du har på ditt verk, ju större effekt kommer du att få i låga vindar men sämre eller ingen effekt alls i höga vindar. Det är mycket svårt att avgöra hur stor en rotor ska vara och det är frestande att sätta på en större rotor för att utvinna mer effekt i mindre vindar. Problemet med en stor rotor är att när det väl blåser mycket så är det svårt att hålla igen och bromsa vilket kan få allvarliga följder (verket "skenar" och/eller generatorns lindningar smälter och i extremfall så kan vingar lossna). Något som man kan göra är att välja rotor efter var man bor. Om du t.ex. bor på kusten kanske du väljer en rotor för högvind (mindre rotor) och på inlandet där vindarna är lägre kanske man väljer en rotor avsedd för lågvind (större rotor). En lågvindsrotor når nominell vid ca 9-10m/s och en högvindsrotor når nominell effekt vid ca 12-13m/s

Vindkraft / Rotor

Rotor

Vad är det som avgör vad man ska ha för storlek (sveparea) på en rotor? Det är givetvis så att ju större rotor som du har på ditt verk, ju större effekt kommer du att få i låga vindar men sämre eller ingen effekt alls i höga vindar. Det är mycket svårt att avgöra hur stor en rotor ska vara och det är frestande att sätta på en större rotor för att utvinna mer effekt i mindre vindar. Problemet med en stor rotor är att när det väl blåser mycket så är det svårt att hålla igen och bromsa vilket kan få allvarliga följder (verket "skenar" och/eller generatorns lindningar smälter och i extremfall så kan vingar lossna). Något som man kan göra är att välja rotor efter var man bor. Om du t.ex. bor på kusten kanske du väljer en rotor för högvind (mindre rotor) och på inlandet där vindarna är lägre kanske man väljer en rotor avsedd för lågvind (större rotor). En lågvindsrotor når nominell vid ca 9-10m/s och en högvindsrotor når nominell effekt vid ca 12-13m/s
Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Vindkraft / Rotor

Rotor

Vad är det som avgör vad man ska ha för storlek (sveparea) på en rotor? Det är givetvis så att ju större rotor som du har på ditt verk, ju större effekt kommer du att få i låga vindar men sämre eller ingen effekt alls i höga vindar. Det är mycket svårt att avgöra hur stor en rotor ska vara och det är frestande att sätta på en större rotor för att utvinna mer effekt i mindre vindar. Problemet med en stor rotor är att när det väl blåser mycket så är det svårt att hålla igen och bromsa vilket kan få allvarliga följder (verket "skenar" och/eller generatorns lindningar smälter och i extremfall så kan vingar lossna). Något som man kan göra är att välja rotor efter var man bor. Om du t.ex. bor på kusten kanske du väljer en rotor för högvind (mindre rotor) och på inlandet där vindarna är lägre kanske man väljer en rotor avsedd för lågvind (större rotor). En lågvindsrotor når nominell vid ca 9-10m/s och en högvindsrotor når nominell effekt vid ca 12-13m/s