Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB
Windon AB, Häjla Norrgård, 596 95 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Solenergi / Markställning

Solpanelsinfästning från Windon AB.

Allmänt om vårt Svenska montagematerial för solceller.

Windon har tagit fram ett unikt takmontage-material för alla taktyper. Vi har fokuserat på att utveckla ett material som ska vara enkelt för montören att montera samtidigt som det är extremt stabilt och har funktioner som underlättar att följa Boverket, elsäkerhetsverket och försäkringsbolagens krav på installation. Materialet monteras på ca halva tiden jämfört med andra system och är certifierat för Boverkets svenska krav på snölast och vindlast. Materialet i infästningarna är i varmförzinkad stålplåt och är ytbehandlat med UV- beständig pulverlack, profiler och skarvar är i aluminium. Samtliga infästningar är utformade för att minimera åverkan på takmaterialet och det krävs ingen urfräsning av pannor vid montage. Allt infästningsmaterial är konstruerat av Windon AB och allt material är 100% tillverkat i Sverige. Då vi har ökat hållfastheten i materialet med smartare uppbyggnad har det gett oss samma hållfasthet, men med färre takinfästningar. Materialet har en prislapp som motsvarar konkurrenterna samtidigt som montagetiden i många fall halveras. Allt infästningsmaterial har korrusionsklass C4 och klarar av att installeras kustnära. Vid leverans så följer samtliga skruvar och beslag som behövs och för kännedom Windon säljer också verktyg för att klara av installationen. Alla infästningar som består av flera delar har färdiga strutgängade hål, detta gör att montaget går snabbare och man slipper att jobba med lösa muttrar och brickor vid installation. Det behövs inte heller något verktyg för att hålla emot vid montage, utan allt montage kan utföras med skruvdragare. Detta ihop med färre infästningar kommer minska montagetiden avsevärt. Alla infästningar innehåller profilstopp så att profilerna ligger på sin plats innan dom skruvats fast, dessutom kan man välja att montera modulen stående eller liggande utan att behöva några extra tillbehör eller vinklar. Inbyggd kabelkanal i profilen och medföljande kabelklipps möjliggör en korrekt installation utan att behöva hitta på egna lösningar för att fästa kablaget i profilen. Profilen har också en ränna där man kan fästa vår unika krokodilstripes för t.ex. fastsättning av återledare eller kabelslang. Dessa stripes med krokodilklämma passar också vår modulram. Profilen är utformad med bred bas och är 69mm hög istället för traditionella 20-40mm, denna höjd + höjden på infästningar gör att panelen kommer upp från taket och möjliggör ett självdrag under modulen vilket kyler modulen maximalt under drift, samt att det minskar brandrisk vid eventuell hotspott eller brand i kopplingsbox. Generellt ger detta också ett högre effektuttag från modulen och därmed en årsproduktion som är 4-6% högre än en lågt byggd profil. I tillägg går också profilen att skjuta ovanpå varandra vilket nästan dubblar höjden, detta kan vara användbart när man vill höja upp ena profilen för att få lite mer vinkel på modulen. Skarvarna levereras oftast 1st / skarv men kan monteras 2 st vid dom tillfällen där man vill öka hållfastheten. All stålplåt är pulverlackad för att undvika galvaniska vandringar och samtliga skruvar som förbinder infästningar och profiler är i syrafast rostfritt.
Profiler för montage av modulerna Fäste för TRP-plåttak Spontfäste för tegelpanna Spontfäste för betongpanna Läktfäste för tegelpanna Läktfäste för betongpanna Plåtfalsfäste för falsade plåttak Svets och profilfäste för papptak Stocksruvsfäste för Plåt och ethernit Modulklämmor för infästning av modul i profil Skarvprofil i sin första position
Sätt ihop kontakterna mellan modulerna och vik kablaget dubbelt. Tryck sen dit en kabelklämma över kablaget mot profilens kabelkanal. Försäkra dig om att kabelklämman fastnat ordentligt. Fäst clipset i överkant och använd handflatan för att trycka det på plats.
Nu är det dags att sätta resterande moduler i raden. Börja med att sätta dit mittklämmorna och skjut dom intill den sittande modulen. Lägg sedan upp nästkommande modul med ett avstånd på ca 200mm. (För att sen kunna hänga upp kabel)
Delmonterad mittklämma

Profil, skarv, kanallock och modulklämmor. (beskrivning 010)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Överhäng 400mm vid profil start / stop Kan monteras både horisontellt och vertikalt. Material ALU-SS-AW-6082-T6
Profil fastskruvad i infästning
Profilen fästes med 2st rostfria M8 i infästningen. Dessa skruvar skruvas direkt in i profilens spårgänga. Profilen kan monteras både horisontellt och vertikalt. Efter detta är det också säkert att gå på profilen då inga infästningar kan skada taket på grund av last.
Monterad ändklämma
Ändklämma till panelen bör sättas ca 5mm in på profilen för att man inte ska riskera att den glider av profilens kant. Kantklämmans åtdragningsmoment ska vara ca15Nm.
Skarvprofil i sin första position
Där profilerna ska skarvas används en skarvprofil. Skjut in halva skarvprofilen och skruva fast den med medföljande rostfria skruvar eller borra och använd blindnit i rostfritt eller aluminium. (Blindnit/popp-nit, ska vara minst 4mm grov)
Så här ser det ut när en skarv är klar. Vid höga påfrestningar kan 2st skarvar användas. Detta kan behövas om man skarvar på 1 metersbit i slutet på en rad där denna då endast sitter i en takinfästning. Korta profiler bör/skall undvikas i slut/början på rad.
Profilskarv färdigmonterad Modulkabel monterad i kabelränna med klipps Färdigmonterad mittklämma Bild under modulen på kabel monterad i kabelränna med kabelklipps
Skjut intill modulen och dra åt mittklämmorna. Mittklämmans åtdragningsmoment ska vara ca 15Nm.
Kontrollera nu under modulen att kablaget ligger som det ska och inte kan ramla ner i taket, justera vid behov. När detta är gjort är det bara fortsätta med nästa modul i raden på samma sätt.

Övrig kabeldragning på taket. (beskrivning 009)

Rekommenderat infästningsavstånd 300mm Material UV-beständig plast med ståltänder.
Buntband med stålklipps monterat på Windons profil Buntband med stålklipps monterat på modulram
För att underlätta kabeldragning på taket och all intern kabeldragning i anläggningen har vi tagit fram ett buntband med stål-clips som passar att sätta längs våra profiler. Detta gör att man kan dra både kabel-stammar och slangar snyggt under modulerna utan att något av det berör taket.
När kablar dras mellan modulrader så finns ingen profil att förankra kablaget i. Detta är dock inget problem då vårt buntband med stål-clips också är anpassat för att kunna sätta i modulens ram. Detta gör att man på ett säkert sätt kan hålla kablaget borta från taket även när man drar det mellan rader.
Verktygskrav Avbitare Monterat pappfäste

Spontfäste och tegelpanna-fäste. (beskrivning 011)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, Varmförzinkad och pulverlackad
Monterat Fotfäste i råspont
Börja med att skjuta undan en takpanna och fäst sen spont-fästet ”910” med 6st av medföljande trä-skruven. Fästet ska ligga parallellt med pannan och skruvas i rå-sponten. Vid gammal papp!! täta innan med asfaltsklister för att erhålla täthet. Första och sista infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du skall alltså ha ett överhäng på ca 400mm.
Tegelfäste monterat i fotfäste för råspont
Skruva fast tegelpanna-fäste ”922” med de 4 medföljande M8 skruvarna, se till att fästet ligger mot pannan innan du drar åt skruvarna.
Färdigmonterat tegelfäste, klart för montage av profil Profiler med skarvar och kanallock
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska ni följa beskrivningen dokumentnummer “010”. Montaget kan göras både horisontalt och vertikalt beroende på hur man vill montera modulen
När pannan är återställd ska det se ut som på bild 3. Känn ordentligt i fästet för att konstatera att det sitter som det ska och är stabilt. Fästet ska vid last inte trycka på pannan, all kraft ska mao föras över till fotfästet och ner i taket.

Läktfäste och tegelpanna-fäste. (beskrivning 012)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, Varmförzinkad och pulverlackad
Monterat läktfäste i i tegelläkt Betongfäste monterat i läktfäste Färdigmonterat tegelfäste, klart för montage av profil Profiler med skarvar och kanallock
Börja med att ta bort 3st takpannor och fäst sen läkt-fästet ”912” med 6st av medföljande träskruv. Fästet ska ligga parallellt med pannan och skruvas i läkten. Läkten bör vara minst 60x40mm för att klara lasten. Första och sista infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du skall alltså ha ett överhäng på ca 400mm.
När pannan är återställd ska det se ut som på bild 3. Känn ordentligt i fästet för att konstatera att det sitter som det ska och är stabilt. Fästet ska vid last inte trycka på pannan, all kraft ska föras över till läktfästet och ner i läkten.
Skruva fast tegelpanna-fästet ”922” med de 4 medföljande M8 skruvarna, se till att fästet ligger mot pannan innan du drar fast skruvarna.
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen dokumentnummer “010”. Montaget kan göras både horisontalt och vertikalt beroende på hur man vill montera modulen.
Art. 912 & 922
Art. 910 & 922

Läktfäste och betongpanna-fäste. (beskrivning 017)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, Varmförzinkad och pulverlackad
Börja med att ta bort 3st takpannor och fäst sen läkt-fästet ”912” med 6st av medföljande träskruven. Fästet ska ligga parallellt med pannan och skruvas i läkten. Läkten bör vara minst 60x40mm för att klara lasten. Första och sista infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du skall alltså ha ett överhäng på ca 400mm.
När pannan är återställd ska det se ut som på bild 3. Känn ordentligt i fästet för att konstatera att det sitter som det ska och är stabilt. Fästet ska vid last inte trycka på pannan, all kraft ska mao föras över till läktfästet och ner i läkten.
Skruva fast betongpanna-fästet ”909” med de 4 medföljande M8 skruvarna, se till att fästet ligger mot pannan innan du drar fast skruvarna.
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen dokumentnummer “010”. Montaget kan göras både horisontalt och vertikalt beroende på hur man vill montera modulen.
Art. 912 & 909

Spontfäste och Betongpanne-fäste. (beskrivning 013)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, Varmförzinkad och pulverlackad
Börja med att skjuta undan en takpanna och fäst sen spont-fästet ”910” med 6st av medföljande trä-skruv. Fästet ska ligga parallellt med pannan och skruvas i rå- sponten. Vid gammal papp!! täta innan med asfaltsklister för att erhålla täthet. Första och sista infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du skall alltså ha ett överhäng på ca 400mm.
När pannan är återställd ska det se ut som på bild 3. Känn ordentligt i fästet för att konstatera att det sitter som det ska och är stabilt. Fästet ska vid last inte trycka på pannan, all kraft ska mao föras över till läktfästet och ner i läkten.
Skruva fast betongpanna-fäste ”909” med de 4 medföljande M8 skruvarna, se till att trycka ner fästet mot pannan innan du drar fast skruvarna.
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen dokumentnummer “010”. Montaget kan göras både horisontalt och vertikalt beroende på hur man vill montera modulen.
Art. 910 & 909

TRP-fäste. (beskrivning 014)

Infästningsavstånd MAX 1800mm. Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, varmförzinkad och pulverlackad TRP-fästet är avsett för TRP-100mm, 125mm, 130mm och 200mm.
Till TRP-fäste 902 så ska det vara 6st borrande plåtskruv. Skruvarna är i 2 olika längder 25mm och 70mm. 25mm kommer bara fästa i plåten och 70mm är tänkt att kunna gå ner i underliggande träkonstruktion. Första ich sista infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du har alltså ett överhäng på ca 400mm.
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen ”dokumentnummer 010”.
TRP-fäste monterat på TRP-100mm Profiler med skarvar och kanallock

Stockskruv-fäste. (beskrivning 015)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, varmförzinkad och pulverlackad, Stockskruv i rostfritt. Stockskruv i Syrafast rostfritt med 3 flänsmuttrar och packning.
Stockskruv-fäste 898 bör fästas i takstol eller annan grövre takkonstruktion. Därför viktigt att man vet måttet mellan infästningspunkter för att få rätt antal infästningar. infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du har alltså ett överhäng på ca 400mm.
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen ”dokumentnummer 010”.
Profiler med skarvar och kanallock Stockskruvfäste monterat på planjapanna

Plåtfals-fäste. (beskrivning 016)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, varmförzinkad och pulverlackad, Stockskruv i rostfritt. Normalt endast montage av stående modul. (beror på c-c falsmått)
Montera ihop plåt-fals-fästet 915 och plåt-fals-klämplåt 913 med 3st M8x30 skruv. Sätt fästet över falsen och dra åt dom 3 skruvarna. Se till att fästet sätter sig ordentligt i falsen. infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du har alltså ett överhäng på ca 400mm
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen ”dokumentnummer 010”.
Profiler med skarvar och kanallock Monterat plåtfalsfäste

Pappfäste. (beskrivning 018)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, varmförzinkad och pulverlackad, Stockskruv i rostfritt.
Pappfästet kräver en M10 skruv som sticker upp ur taket, normalt svetsar man en stödplåt i papptaket. Vid tillfällen där man har en taklutning på mer än 15 grader och ett spontat tak under pappen kan man använda stockskruv. Första infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du har alltså ett överhäng på ca 400mm.
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen ”dokumentnummer 010”.
Art. 953
Monterat pappfäste Profiler med skarvar och kanallock
Art. 913 & 915
Art. 898
Art. 902

Tillbehör, täcksida profil (beskrivning 021)

Material 1mm, Z275, Varmförzinkad och pulverlackad
Täcksida är ingen nödvändig produkt för anläggningen utan utgör endast en utseendemässig fördel. Täcksidan gör att an-läggningen ser mer homogen ut och man döljer också ändarna på ALU- profilerna.
Täcksida monteras med 2st rostfria skruvar i gaveln på profilen och det är dräneringshål uttagna i täcksidan för att kondens och vatten inte ska kunna stanna kvar i profil och skapa frost- sprängning av materialet.
Ska man täcka upp samtliga profilkanter så går det åt 4st täck-sidor för var rad moduler.
Art. 198

Tillbehör, Kabelskena (beskrivning 020)

Infästningsavstånd 780-1200mm Material 1mm, Z275, Varmförzinkad och pulverlackad
Kabelskenan är till för att hålla kablage mellan modulrader, Detta gör att man slipper ha kablage hängande fritt och risken för att kablaget ligger mot tak och skadas av is-släpp mm. Kabelskenan klarar av att hålla 4st 4-6mm2 solkablar.
Det finns flertalet ovala infästningshål i kabelskenan för att klara av att hantera dom eventuellt olika c-c måtten som kan förekomma vid montage av en 60-cells modul.
Kabelskenan fästes i profilerna med profilmyttrar och M8 rostfia insex- skruvar som medföljer produkten. Skruvarna ska dras med ett moment på ca 12NM.
För att hålla kablaget på plats så böjer man in plåtflikarna i kabelkanelen. Vid dragning av fler kablar eller kabelrör kan buntband också användas för att säkra kablaget.
Art. 197

Solenergi / Markställning

Solpanelsinfästning från Windon AB.

Allmänt om vårt Svenska montagematerial

för solceller.

Windon har tagit fram ett unikt takmontage-material för alla taktyper. Vi har fokuserat på att utveckla ett material som ska vara enkelt för montören att montera samtidigt som det är extremt stabilt och har funktioner som underlättar att följa Boverket, elsäkerhetsverket och försäkringsbolagens krav på installation. Materialet monteras på ca halva tiden jämfört med andra system och är certifierat för Boverkets svenska krav på snölast och vindlast. Materialet i infästningarna är i varmförzinkad stålplåt och är ytbehandlat med UV-beständig pulverlack, profiler och skarvar är i aluminium. Samtliga infästningar är utformade för att minimera åverkan på takmaterialet och det krävs ingen urfräsning av pannor vid montage. Allt infästningsmaterial är konstruerat av Windon AB och allt material är 100% tillverkat i Sverige. Då vi har ökat hållfastheten i materialet med smartare uppbyggnad har det gett oss samma hållfasthet, men med färre takinfästningar. Materialet har en prislapp som motsvarar konkurrenterna samtidigt som montagetiden i många fall halveras. Allt infästningsmaterial har korrusionsklass C4 och klarar av att installeras kustnära. Vid leverans så följer samtliga skruvar och beslag som behövs och för kännedom Windon säljer också verktyg för att klara av installationen. Alla infästningar som består av flera delar har färdiga strutgängade hål, detta gör att montaget går snabbare och man slipper att jobba med lösa muttrar och brickor vid installation. Det behövs inte heller något verktyg för att hålla emot vid montage, utan allt montage kan utföras med skruvdragare. Detta ihop med färre infästningar kommer minska montagetiden avsevärt. Alla infästningar innehåller profilstopp så att profilerna ligger på sin plats innan dom skruvats fast, dessutom kan man välja att montera modulen stående eller liggande utan att behöva några extra tillbehör eller vinklar. Inbyggd kabelkanal i profilen och medföljande kabelklipps möjliggör en korrekt installation utan att behöva hitta på egna lösningar för att fästa kablaget i profilen. Profilen har också en ränna där man kan fästa vår unika krokodilstripes för t.ex. fastsättning av återledare eller kabelslang. Dessa stripes med krokodilklämma passar också vår modulram. Profilen är utformad med bred bas och är 69mm hög istället för traditionella 20-40mm, denna höjd + höjden på infästningar gör att panelen kommer upp från taket och möjliggör ett självdrag under modulen vilket kyler modulen maximalt under drift, samt att det minskar brandrisk vid eventuell hotspott eller brand i kopplingsbox. Generellt ger detta också ett högre effektuttag från modulen och därmed en årsproduktion som är 4-6% högre än en lågt byggd profil. I tillägg går också profilen att skjuta ovanpå varandra vilket nästan dubblar höjden, detta kan vara användbart när man vill höja upp ena profilen för att få lite mer vinkel på modulen. Skarvarna levereras oftast 1st / skarv men kan monteras 2 st vid dom tillfällen där man vill öka hållfastheten. All stålplåt är pulverlackad för att undvika galvaniska vandringar och samtliga skruvar som förbinder infästningar och profiler är i syrafast rostfritt.
Profiler för montage av modulerna Fäste för TRP-plåttak Spontfäste för tegelpanna Spontfäste för betongpanna Läktfäste för tegelpanna Läktfäste för betongpanna Plåtfalsfäste för falsade plåttak Svets och profilfäste för papptak Stocksruvsfäste för Plåt och ethernit Modulklämmor för infästning av modul i profil
Sätt ihop kontakterna mellan modulerna och vik kablaget dubbelt. Tryck sen dit en kabelklämma över kablaget mot profilens kabelkanal. Försäkra dig om att kabelklämman fastnat ordentligt. Fäst clipset i överkant och använd handflatan för att trycka det på plats.
Nu är det dags att sätta resterande moduler i raden. Börja med att sätta dit mittklämmorna och skjut dom intill den sittande modulen. Lägg sedan upp nästkommande modul med ett avstånd på ca 200mm. (För att sen kunna hänga upp kabel)
Delmonterad mittklämma

Profil, skarv, kanallock och modulklämmor. (beskrivning 010)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Överhäng 400mm vid profil start / stop Kan monteras både horisontellt och vertikalt. Material ALU-SS-AW-6082-T6
Profil fastskruvad i infästning
Profilen fästes med 2st rostfria M8 i infästningen. Dessa skruvar skruvas direkt in i profilens spårgänga. Profilen kan monteras både horisontellt och vertikalt. Efter detta är det också säkert att gå på profilen då inga infästningar kan skada taket på grund av last.
Monterad ändklämma
Ändklämma till panelen bör sättas ca 5mm in på profilen för att man inte ska riskera att den glider av profilens kant. Kantklämmans åtdragningsmoment ska vara ca15Nm.
Skarvprofil i sin första position
Där profilerna ska skarvas används en skarvprofil. Skjut in halva skarvprofilen och skruva fast den med medföljande rostfria skruvar eller borra och använd blindnit i rostfritt eller aluminium. (Blindnit/popp-nit, ska vara minst 4mm grov)
Så här ser det ut när en skarv är klar. Vid höga påfrestningar kan 2st skarvar användas. Detta kan behövas om man skarvar på 1 metersbit i slutet på en rad där denna då endast sitter i en takinfästning. Korta profiler bör/skall undvikas i slut/början på rad.
Profilskarv färdigmonterad Modulkabel monterad i kabelränna med klipps Färdigmonterad mittklämma Bild under modulen på kabel monterad i kabelränna med kabelklipps
Skjut intill modulen och dra åt mittklämmorna. Mittklämmans åtdragningsmoment ska vara ca 15Nm.
Kontrollera nu under modulen att kablaget ligger som det ska och inte kan ramla ner i taket, justera vid behov. När detta är gjort är det bara fortsätta med nästa modul i raden på samma sätt.

Spontfäste och tegelpanna-fäste. (beskrivning

011)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, Varmförzinkad och pulverlackad
Monterat Fotfäste i råspont
Börja med att skjuta undan en takpanna och fäst sen spont-fästet ”910” med 6st av medföljande trä- skruven. Fästet ska ligga parallellt med pannan och skruvas i rå-sponten. Vid gammal papp!! täta innan med asfaltsklister för att erhålla täthet. Första och sista infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du skall alltså ha ett överhäng på ca 400mm.
Tegelfäste monterat i fotfäste för råspont
Skruva fast tegelpanna-fäste ”922” med de 4 medföljande M8 skruvarna, se till att fästet ligger mot pannan innan du drar åt skruvarna.
Färdigmonterat tegelfäste, klart för montage av profil Profiler med skarvar och kanallock
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska ni följa beskrivningen dokumentnummer “010”. Montaget kan göras både horisontalt och vertikalt beroende på hur man vill montera modulen
När pannan är återställd ska det se ut som på bild 3. Känn ordentligt i fästet för att konstatera att det sitter som det ska och är stabilt. Fästet ska vid last inte trycka på pannan, all kraft ska mao föras över till fotfästet och ner i taket.
Art. 910 & 922

Övrig kabeldragning på taket. (beskrivning 009)

Rekommenderat infästningsavstånd 300mm Material UV-beständig plast med ståltänder.
Buntband med stålklipps monterat på Windons profil Buntband med stålklipps monterat på modulram
För att underlätta kabeldragning på taket och all intern kabeldragning i anläggningen har vi tagit fram ett buntband med stål-clips som passar att sätta längs våra profiler. Detta gör att man kan dra både kabel- stammar och slangar snyggt under modulerna utan att något av det berör taket.
När kablar dras mellan modulrader så finns ingen profil att förankra kablaget i. Detta är dock inget problem då vårt buntband med stål-clips också är anpassat för att kunna sätta i modulens ram. Detta gör att man på ett säkert sätt kan hålla kablaget borta från taket även när man drar det mellan rader.
Verktygskrav Avbitare

Läktfäste och tegelpanna-fäste. (beskrivning 012)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, Varmförzinkad och pulverlackad
Monterat läktfäste i i tegelläkt Betongfäste monterat i läktfäste Färdigmonterat tegelfäste, klart för montage av profil Profiler med skarvar och kanallock
Börja med att ta bort 3st takpannor och fäst sen läkt- fästet ”912” med 6st av medföljande träskruv. Fästet ska ligga parallellt med pannan och skruvas i läkten. Läkten bör vara minst 60x40mm för att klara lasten. Första och sista infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du skall alltså ha ett överhäng på ca 400mm.
När pannan är återställd ska det se ut som på bild 3. Känn ordentligt i fästet för att konstatera att det sitter som det ska och är stabilt. Fästet ska vid last inte trycka på pannan, all kraft ska föras över till läktfästet och ner i läkten.
Skruva fast tegelpanna-fästet ”922” med de 4 medföljande M8 skruvarna, se till att fästet ligger mot pannan innan du drar fast skruvarna.
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen dokumentnummer “010”. Montaget kan göras både horisontalt och vertikalt beroende på hur man vill montera modulen.
Art. 912 & 922

Spontfäste och Betongpanne-fäste. (beskrivning 013)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, Varmförzinkad och pulverlackad
Profiler med skarvar och kanallock
Börja med att skjuta undan en takpanna och fäst sen spont-fästet ”910” med 6st av medföljande trä-skruv. Fästet ska ligga parallellt med pannan och skruvas i rå- sponten. Vid gammal papp!! täta innan med asfaltsklister för att erhålla täthet. Första och sista infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du skall alltså ha ett överhäng på ca 400mm.
När pannan är återställd ska det se ut som på bild 3. Känn ordentligt i fästet för att konstatera att det sitter som det ska och är stabilt. Fästet ska vid last inte trycka på pannan, all kraft ska mao föras över till läktfästet och ner i läkten.
Skruva fast betongpanna-fäste ”909” med de 4 medföljande M8 skruvarna, se till att trycka ner fästet mot pannan innan du drar fast skruvarna.
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen dokumentnummer “010”. Montaget kan göras både horisontalt och vertikalt beroende på hur man vill montera modulen.
Monterat Fotfäste i råspont Betongfäste monterat i fotfäste för råspont Färdigmonterat betongfäste, klart för montage av profil
Art. 910 & 909
Monterat läktfäste i i tegelläkt Betongfäste monterat i läktfäste Profiler med skarvar och kanallock
Börja med att ta bort 3st takpannor och fäst sen läkt- fästet ”912” med 6st av medföljande träskruven. Fästet ska ligga parallellt med pannan och skruvas i läkten. Läkten bör vara minst 60x40mm för att klara lasten. Första och sista infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du skall alltså ha ett överhäng på ca 400mm.
När pannan är återställd ska det se ut som på bild 3. Känn ordentligt i fästet för att konstatera att det sitter som det ska och är stabilt. Fästet ska vid last inte trycka på pannan, all kraft ska mao föras över till läktfästet och ner i läkten.
Skruva fast betongpanna-fästet ”909” med de 4 medföljande M8 skruvarna, se till att fästet ligger mot pannan innan du drar fast skruvarna.
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen dokumentnummer “010”. Montaget kan göras både horisontalt och vertikalt beroende på hur man vill montera modulen.
Färdigmonterat betongfäste, klart för montage av profil
Art. 912 & 909

Läktfäste och betongpanna-fäste. (beskrivning 017)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, Varmförzinkad och pulverlackad

TRP-fäste. (beskrivning 014)

Infästningsavstånd MAX 1800mm. Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, varmförzinkad och pulverlackad TRP-fästet är avsett för TRP-100mm, 125mm, 130mm och 200mm.
Till TRP-fäste 902 så ska det vara 6st borrande plåtskruv. Skruvarna är i 2 olika längder 25mm och 70mm. 25mm kommer bara fästa i plåten och 70mm är tänkt att kunna gå ner i underliggande träkonstruktion. Första ich sista infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du har alltså ett överhäng på ca 400mm.
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen ”dokumentnummer 010”.
TRP-fäste monterat på TRP-100mm Profiler med skarvar och kanallock
Art. 902

Stockskruv-fäste. (beskrivning 015)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, varmförzinkad och pulverlackad, Stockskruv i rostfritt. Stockskruv i Syrafast rostfritt med 3 flänsmuttrar och packning.
Stockskruv-fäste 898 bör fästas i takstol eller annan grövre takkonstruktion. Därför viktigt att man vet måttet mellan infästningspunkter för att få rätt antal infästningar. infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du har alltså ett överhäng på ca 400mm.
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen ”dokumentnummer 010”.
Profiler med skarvar och kanallock
Art. 898
Stockskruvfäste monterat på planjapanna

Plåtfals-fäste. (beskrivning 016)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, varmförzinkad och pulverlackad, Stockskruv i rostfritt. Normalt endast montage av stående modul. (beror på c-c falsmått)
Montera ihop plåt-fals-fästet 915 och plåt-fals- klämplåt 913 med 3st M8x30 skruv. Sätt fästet över falsen och dra åt dom 3 skruvarna. Se till att fästet sätter sig ordentligt i falsen. infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du har alltså ett överhäng på ca 400mm
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen ”dokumentnummer 010”.
Profiler med skarvar och kanallock Monterat plåtfalsfäste
Art. 913 & 915
Monterat pappfäste

Pappfäste. (beskrivning 018)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, varmförzinkad och pulverlackad, Stockskruv i rostfritt.
Pappfästet kräver en M10 skruv som sticker upp ur taket, normalt svetsar man en stödplåt i papptaket. Vid tillfällen där man har en taklutning på mer än 15 grader och ett spontat tak under pappen kan man använda stockskruv. Första infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du har alltså ett överhäng på ca 400mm.
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen ”dokumentnummer 010”.
Art. 953
Profiler med skarvar och kanallock
Art. 198
Art. 197

Tillbehör, Kabelskena (beskrivning 020)

Infästningsavstånd 780-1200mm Material 1mm, Z275, Varmförzinkad och pulverlackad
Kabelskenan är till för att hålla kablage mellan modulrader, Detta gör att man slipper ha kablage hängande fritt och risken för att kablaget ligger mot tak och skadas av is-släpp mm. Kabelskenan klarar av att hålla 4st 4-6mm2 solkablar.
Kabelskenan fästes i profilerna med profilmyttrar och M8 rostfia insex-skruvar som medföljer produkten. Skruvarna ska dras med ett moment på ca 12NM.
Det finns flertalet ovala infästningshål i kabelskenan för att klara av att hantera dom eventuellt olika c-c måtten som kan förekomma vid montage av en 60- cells modul.
För att hålla kablaget på plats så böjer man in plåtflikarna i kabelkanelen. Vid dragning av fler kablar eller kabelrör kan buntband också användas för att säkra kablaget.
Kabelskena_020 Kabelskena_020

Tillbehör, täcksida profil (beskrivning 021)

Material 1mm, Z275, Varmförzinkad och pulverlackad
Verktygskrav 5,5mm hylsa
Art. 198
Täcksida är ingen nödvändig produkt för anläggningen utan utgör endast en utseendemässig fördel. Täcksidan gör att an-läggningen ser mer homogen ut och man döljer också ändarna på ALU- profilerna.
Ska man täcka upp samtliga profilkanter så går det åt 4st täck-sidor för var rad moduler.
Täcksida monteras med 2st rostfria skruvar i gaveln på profilen och det är dräneringshål uttagna i täcksidan för att kondens och vatten inte ska kunna stanna kvar i profil och skapa frost-sprängning av materialet.
Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Solenergi / Markställning

Solpanelsinfästning från Windon AB.

Allmänt om vårt Svenska montagematerial för solceller.

Windon har tagit fram ett unikt takmontage-material för alla taktyper. Vi har fokuserat på att utveckla ett material som ska vara enkelt för montören att montera samtidigt som det är extremt stabilt och har funktioner som underlättar att följa Boverket, elsäkerhetsverket och försäkringsbolagens krav på installation. Materialet monteras på ca halva tiden jämfört med andra system och är certifierat för Boverkets svenska krav på snölast och vindlast. Materialet i infästningarna är i varmförzinkad stålplåt och är ytbehandlat med UV-beständig pulverlack, profiler och skarvar är i aluminium. Samtliga infästningar är utformade för att minimera åverkan på takmaterialet och det krävs ingen urfräsning av pannor vid montage. Allt infästningsmaterial är konstruerat av Windon AB och allt material är 100% tillverkat i Sverige. Då vi har ökat hållfastheten i materialet med smartare uppbyggnad har det gett oss samma hållfasthet, men med färre takinfästningar. Materialet har en prislapp som motsvarar konkurrenterna samtidigt som montagetiden i många fall halveras. Allt infästningsmaterial har korrusionsklass C4 och klarar av att installeras kustnära. Vid leverans så följer samtliga skruvar och beslag som behövs och för kännedom Windon säljer också verktyg för att klara av installationen. Alla infästningar som består av flera delar har färdiga strutgängade hål, detta gör att montaget går snabbare och man slipper att jobba med lösa muttrar och brickor vid installation. Det behövs inte heller något verktyg för att hålla emot vid montage, utan allt montage kan utföras med skruvdragare. Detta ihop med färre infästningar kommer minska montagetiden avsevärt. Alla infästningar innehåller profilstopp så att profilerna ligger på sin plats innan dom skruvats fast, dessutom kan man välja att montera modulen stående eller liggande utan att behöva några extra tillbehör eller vinklar. Inbyggd kabelkanal i profilen och medföljande kabelklipps möjliggör en korrekt installation utan att behöva hitta på egna lösningar för att fästa kablaget i profilen. Profilen har också en ränna där man kan fästa vår unika krokodilstripes för t.ex. fastsättning av återledare eller kabelslang. Dessa stripes med krokodilklämma passar också vår modulram. Profilen är utformad med bred bas och är 69mm hög istället för traditionella 20- 40mm, denna höjd + höjden på infästningar gör att panelen kommer upp från taket och möjliggör ett självdrag under modulen vilket kyler modulen maximalt under drift, samt att det minskar brandrisk vid eventuell hotspott eller brand i kopplingsbox. Generellt ger detta också ett högre effektuttag från modulen och därmed en årsproduktion som är 4-6% högre än en lågt byggd profil. I tillägg går också profilen att skjuta ovanpå varandra vilket nästan dubblar höjden, detta kan vara användbart när man vill höja upp ena profilen för att få lite mer vinkel på modulen. Skarvarna levereras oftast 1st / skarv men kan monteras 2 st vid dom tillfällen där man vill öka hållfastheten. All stålplåt är pulverlackad för att undvika galvaniska vandringar och samtliga skruvar som förbinder infästningar och profiler är i syrafast rostfritt.
Profiler för montage av modulerna Fäste för TRP-plåttak Spontfäste för tegelpanna Spontfäste för betongpanna Läktfäste för tegelpanna Läktfäste för betongpanna Plåtfalsfäste för falsade plåttak Svets och profilfäste för papptak Stocksruvsfäste för Plåt och ethernit Modulklämmor för infästning av modul i profil
Sätt ihop kontakterna mellan modulerna och vik kablaget dubbelt. Tryck sen dit en kabelklämma över kablaget mot profilens kabelkanal. Försäkra dig om att kabelklämman fastnat ordentligt. Fäst clipset i överkant och använd handflatan för att trycka det på plats.
Nu är det dags att sätta resterande moduler i raden. Börja med att sätta dit mittklämmorna och skjut dom intill den sittande modulen. Lägg sedan upp nästkommande modul med ett avstånd på ca 200mm. (För att sen kunna hänga upp kabel)
Delmonterad mittklämma

Profil, skarv, kanallock och modulklämmor. (beskrivning

010)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Överhäng 400mm vid profil start / stop Kan monteras både horisontellt och vertikalt. Material ALU-SS-AW-6082-T6
Profil fastskruvad i infästning
Profilen fästes med 2st rostfria M8 i infästningen. Dessa skruvar skruvas direkt in i profilens spårgänga. Profilen kan monteras både horisontellt och vertikalt. Efter detta är det också säkert att gå på profilen då inga infästningar kan skada taket på grund av last.
Monterad ändklämma
Ändklämma till panelen bör sättas ca 5mm in på profilen för att man inte ska riskera att den glider av profilens kant. Kantklämmans åtdragningsmoment ska vara ca15Nm.
Skarvprofil i sin första position
Där profilerna ska skarvas används en skarvprofil. Skjut in halva skarvprofilen och skruva fast den med medföljande rostfria skruvar eller borra och använd blindnit i rostfritt eller aluminium. (Blindnit/popp-nit, ska vara minst 4mm grov)
Så här ser det ut när en skarv är klar. Vid höga påfrestningar kan 2st skarvar användas. Detta kan behövas om man skarvar på 1 metersbit i slutet på en rad där denna då endast sitter i en takinfästning. Korta profiler bör/skall undvikas i slut/början på rad.
Profilskarv färdigmonterad Modulkabel monterad i kabelränna med klipps Färdigmonterad mittklämma Bild under modulen på kabel monterad i kabelränna med kabelklipps
Skjut intill modulen och dra åt mittklämmorna. Mittklämmans åtdragningsmoment ska vara ca 15Nm.
Kontrollera nu under modulen att kablaget ligger som det ska och inte kan ramla ner i taket, justera vid behov. När detta är gjort är det bara fortsätta med nästa modul i raden på samma sätt.

Spontfäste och tegelpanna-fäste. (beskrivning 011)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, Varmförzinkad och pulverlackad
Monterat Fotfäste i råspont
Börja med att skjuta undan en takpanna och fäst sen spont-fästet ”910” med 6st av medföljande trä- skruven. Fästet ska ligga parallellt med pannan och skruvas i rå-sponten. Vid gammal papp!! täta innan med asfaltsklister för att erhålla täthet. Första och sista infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du skall alltså ha ett överhäng på ca 400mm.
Tegelfäste monterat i fotfäste för råspont
Skruva fast tegelpanna-fäste ”922” med de 4 medföljande M8 skruvarna, se till att fästet ligger mot pannan innan du drar åt skruvarna.
Färdigmonterat tegelfäste, klart för montage av profil Profiler med skarvar och kanallock
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska ni följa beskrivningen dokumentnummer “010”. Montaget kan göras både horisontalt och vertikalt beroende på hur man vill montera modulen
När pannan är återställd ska det se ut som på bild 3. Känn ordentligt i fästet för att konstatera att det sitter som det ska och är stabilt. Fästet ska vid last inte trycka på pannan, all kraft ska mao föras över till fotfästet och ner i taket.

Övrig kabeldragning på taket. (beskrivning 009)

Rekommenderat infästningsavstånd 300mm Material UV-beständig plast med ståltänder.
Buntband med stålklipps monterat på Windons profil Buntband med stålklipps monterat på modulram
För att underlätta kabeldragning på taket och all intern kabeldragning i anläggningen har vi tagit fram ett buntband med stål-clips som passar att sätta längs våra profiler. Detta gör att man kan dra både kabel-stammar och slangar snyggt under modulerna utan att något av det berör taket.
När kablar dras mellan modulrader så finns ingen profil att förankra kablaget i. Detta är dock inget problem då vårt buntband med stål-clips också är anpassat för att kunna sätta i modulens ram. Detta gör att man på ett säkert sätt kan hålla kablaget borta från taket även när man drar det mellan rader.
Verktygskrav Avbitare
Art. 910 & 922

Läktfäste och tegelpanna-fäste. (beskrivning 012)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, Varmförzinkad och pulverlackad
Monterat läktfäste i i tegelläkt Betongfäste monterat i läktfäste Färdigmonterat tegelfäste, klart för montage av profil Profiler med skarvar och kanallock
Börja med att ta bort 3st takpannor och fäst sen läkt-fästet ”912” med 6st av medföljande träskruv. Fästet ska ligga parallellt med pannan och skruvas i läkten. Läkten bör vara minst 60x40mm för att klara lasten. Första och sista infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du skall alltså ha ett överhäng på ca 400mm.
När pannan är återställd ska det se ut som på bild 3. Känn ordentligt i fästet för att konstatera att det sitter som det ska och är stabilt. Fästet ska vid last inte trycka på pannan, all kraft ska föras över till läktfästet och ner i läkten.
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen dokumentnummer “010”. Montaget kan göras både horisontalt och vertikalt beroende på hur man vill montera modulen.
Art. 912 & 922
Skruva fast tegelpanna-fästet ”922” med de 4 medföljande M8 skruvarna, se till att fästet ligger mot pannan innan du drar fast skruvarna.

Spontfäste och Betongpanne-fäste. (beskrivning 013)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, Varmförzinkad och pulverlackad
Profiler med skarvar och kanallock
Börja med att skjuta undan en takpanna och fäst sen spont-fästet ”910” med 6st av medföljande trä- skruv. Fästet ska ligga parallellt med pannan och skruvas i rå-sponten. Vid gammal papp!! täta innan med asfaltsklister för att erhålla täthet. Första och sista infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du skall alltså ha ett överhäng på ca 400mm.
När pannan är återställd ska det se ut som på bild 3. Känn ordentligt i fästet för att konstatera att det sitter som det ska och är stabilt. Fästet ska vid last inte trycka på pannan, all kraft ska mao föras över till läktfästet och ner i läkten.
Skruva fast betongpanna-fäste ”909” med de 4 medföljande M8 skruvarna, se till att trycka ner fästet mot pannan innan du drar fast skruvarna.
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen dokumentnummer “010”. Montaget kan göras både horisontalt och vertikalt beroende på hur man vill montera modulen.
Monterat Fotfäste i råspont Betongfäste monterat i fotfäste för råspont Färdigmonterat betongfäste, klart för montage av profil
Art. 910 & 909

Läktfäste och betongpanna-fäste. (beskrivning 017)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, Varmförzinkad och pulverlackad
Monterat läktfäste i i tegelläkt Betongfäste monterat i läktfäste Profiler med skarvar och kanallock
Börja med att ta bort 3st takpannor och fäst sen läkt-fästet ”912” med 6st av medföljande träskruven. Fästet ska ligga parallellt med pannan och skruvas i läkten. Läkten bör vara minst 60x40mm för att klara lasten. Första och sista infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du skall alltså ha ett överhäng på ca 400mm.
När pannan är återställd ska det se ut som på bild 3. Känn ordentligt i fästet för att konstatera att det sitter som det ska och är stabilt. Fästet ska vid last inte trycka på pannan, all kraft ska mao föras över till läktfästet och ner i läkten.
Skruva fast betongpanna-fästet ”909” med de 4 medföljande M8 skruvarna, se till att fästet ligger mot pannan innan du drar fast skruvarna.
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen dokumentnummer “010”. Montaget kan göras både horisontalt och vertikalt beroende på hur man vill montera modulen.
Färdigmonterat betongfäste, klart för montage av profil
Art. 912 & 909

TRP-fäste. (beskrivning 014)

Infästningsavstånd MAX 1800mm. Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, varmförzinkad och pulverlackad TRP-fästet är avsett för TRP-100mm, 125mm, 130mm och 200mm.
Till TRP-fäste 902 så ska det vara 6st borrande plåtskruv. Skruvarna är i 2 olika längder 25mm och 70mm. 25mm kommer bara fästa i plåten och 70mm är tänkt att kunna gå ner i underliggande träkonstruktion. Första ich sista infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du har alltså ett överhäng på ca 400mm.
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen ”dokumentnummer 010”.
TRP-fäste monterat på TRP-100mm Profiler med skarvar och kanallock
Art. 902

Stockskruv-fäste. (beskrivning 015)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, varmförzinkad och pulverlackad, Stockskruv i rostfritt. Stockskruv i Syrafast rostfritt med 3 flänsmuttrar och packning.
Stockskruv-fäste 898 bör fästas i takstol eller annan grövre takkonstruktion. Därför viktigt att man vet måttet mellan infästningspunkter för att få rätt antal infästningar. infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du har alltså ett överhäng på ca 400mm.
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen ”dokumentnummer 010”.
Profiler med skarvar och kanallock Stockskruvfäste monterat på planjapanna
Art. 898

Plåtfals-fäste. (beskrivning 016)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, varmförzinkad och pulverlackad, Stockskruv i rostfritt. Normalt endast montage av stående modul. (beror på c-c falsmått)
Montera ihop plåt-fals-fästet 915 och plåt-fals-klämplåt 913 med 3st M8x30 skruv. Sätt fästet över falsen och dra åt dom 3 skruvarna. Se till att fästet sätter sig ordentligt i falsen. infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du har alltså ett överhäng på ca 400mm
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen ”dokumentnummer 010”.
Profiler med skarvar och kanallock Monterat plåtfalsfäste
Art. 913 & 915

Pappfäste. (beskrivning 018)

Infästningsavstånd MAX 1800mm Montage med både horisontal och vertikal profil Material 3mm, Z275, varmförzinkad och pulverlackad, Stockskruv i rostfritt.
Pappfästet kräver en M10 skruv som sticker upp ur taket, normalt svetsar man en stödplåt i papptaket. Vid tillfällen där man har en taklutning på mer än 15 grader och ett spontat tak under pappen kan man använda stockskruv. Första infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du har alltså ett överhäng på ca 400mm.
Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil ”380984” monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen ”dokumentnummer 010”.
Art. 953
Monterat pappfäste Profiler med skarvar och kanallock
Art. 198
Art. 197

Tillbehör, Kabelskena (beskrivning 020)

Infästningsavstånd 780-1200mm Material 1mm, Z275, Varmförzinkad och pulverlackad
Kabelskenan är till för att hålla kablage mellan modulrader, Detta gör att man slipper ha kablage hängande fritt och risken för att kablaget ligger mot tak och skadas av is-släpp mm. Kabelskenan klarar av att hålla 4st 4- 6mm2 solkablar.
Kabelskenan fästes i profilerna med profilmyttrar och M8 rostfia insex- skruvar som medföljer produkten. Skruvarna ska dras med ett moment på ca 12NM.
Det finns flertalet ovala infästningshål i kabelskenan för att klara av att hantera dom eventuellt olika c-c måtten som kan förekomma vid montage av en 60-cells modul.
För att hålla kablaget på plats så böjer man in plåtflikarna i kabelkanelen. Vid dragning av fler kablar eller kabelrör kan buntband också användas för att säkra kablaget.

Tillbehör, täcksida profil (beskrivning 021)

Material 1mm, Z275, Varmförzinkad och pulverlackad
Verktygskrav 5,5mm hylsa
Art. 198
Täcksida är ingen nödvändig produkt för anläggningen utan utgör endast en utseendemässig fördel. Täcksidan gör att an-läggningen ser mer homogen ut och man döljer också ändarna på ALU- profilerna.
Ska man täcka upp samtliga profilkanter så går det åt 4st täck-sidor för var rad moduler.
Täcksida monteras med 2st rostfria skruvar i gaveln på profilen och det är dräneringshål uttagna i täcksidan för att kondens och vatten inte ska kunna stanna kvar i profil och skapa frost- sprängning av materialet.