Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB
Windon AB, Häjla 5, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Solenergi / Solinstrålning

Solenergi och solinstrålning

Solenergi kan man prata mycket om men vi ska dock inte fördjupa oss i teknikens värd alltför mycket vilket förmodligen bara skulle bli förvirrande. Vi ska dock försöka att lite förenklat förklara hur solenergi fungerar och vad du kan förvänta dig av en anläggning du har köpt.

Vad ger en solcellsanläggning i kWt?

En avgörande faktor är placering av solenergi. Med placering menar vi var man monterar modulerna och hur de är uppsatta. Tittar man på solens bana så färdas den från öst till väst, störst effekt ger solen mitt på dagen när den står från söder, därför är det logiskt att placera fasta paneler åt söder. Vi har ytterligare en sol-axel att ta hänsyn till och det är var i horisonten solen befinner sig, detta styrs av årstider och varierar från 10º-15º på sommaren till 70º-80º på vintern. En bra placering av en fast panel brukar vara ca 40grader åt söder. Windons solcellspaneler har dock en unikt etsad yta på frontglaset som ökar kapaciteten avsevärt när solens strålar kommer i vinkel. Denna etsning gör att solens strålar absorberas istället för att studsa från solcellerna och tar då emot mer solenergi.

Solens effekt på jordytan?

Solen är en mycket kraftfull energikälla som vi hittills utnyttjat dåligt. Solens stålning på jorden under en halvtimma ger så stor effekt att det skulle försörja jordens befolkning med elektricitet ett helt år, något att tänka på när man använder elektricitet från kärnkraft, olja och kol. I Sverige har vi mellan ca 1000-2000 soltimmar/år. Vi har i södra Sverige en effekt på ca 1000kWh/m² per år och i norr en effekt på ca 800kWt/m² per år. Med dessa siffror får man en ganska bra uppskattning av vad en solanläggning kan ge. Om man har en anläggning på 1000W i södra Sverige och den anläggningen är på ca 7m² så har den en potential att generera ca 4000kWt/år, med en verkningsgrad på panelerna som i vårt fall är ca 16% så skulle anläggningen producera ca 1100kWt/år + ca5% som vårt unika glas ökar prestandan med så blir det ca 1150kWt. Givetvis så ökar antalet soltimmar och effekt ju längre söder ut man kommer (vänder efter ekvatorn). Tittar man på effekt/m² och år i t.ex. centrala Italien så hamnar man på ca 1700-1800kWt/år och kvadratmeter vilket ger lite mer än här hos oss.

Olika Solceller

Vi på Windon AB är vana vid att sälja och hantera vindkraftverk och vet med det att det är få som har bra vindförutsättningar för att få ut önskad effekt och ändå färre som har möjligheten att sätta upp ett vindkraftverk på sin tomt. Solpaneler är lite enklare. Se till att inget skuggar panelerna så du kan vara säker på att få ut förväntad effekt under dygnets soltimmar. Solpaneler är möjligt att ha på vanliga villatomter & tak och ger då möjlighet för människor i tätbebyggda områden att producera elektricitet. Solpaneler är enklare rent tekniskt med tanke på att antalet rörliga delar är reducerade till inga, jämfört med vindkraft.

Bygglov, krävs det?

I de flesta fall krävs inget bygglov om man sätter panelerna på ett tak och de sitter i vinkel med taket utan att sticka upp. Måste man ha någon form av ställning för att vinkla upp panelerna så krävs det ofta bygglov, lika så om det gäller en fastighet som har mer än 2 hushåll. Men för att vara på den säkra sidan så ska du fråga byggnadskontoret i din kommun. Markställning av märket Windon kräver normalt inget bygglov.

Solinstrålning i procent i olika placeringar.

Här beskriver vi instrålningsprocent i montage i olika vinklar, här har vi inte tagit hänsyn till vilken typ av glas en panel har utan endast solstrålarnas strålningseffekt på ytan. Har man ett vanligt blankt glas kan man räkna med större förluster i dåliga lägen, med coatad yta förbättras det och med AR -glas får man lägst förluster, detta är dock ett mätvärde för de som måste installera i sämre läge.

Förtydligande av det som står på kuben.

Södervägg 72% Södertak 450 100% Sydvästvägg 67% Sydvästtak 450 95% Platt på tak 89% Sydostvägg 70% Sydosttak 450  96% Östervägg 58% Östertak 450 82%

Solenergi / Solinstrålning

Solenergi och solinstrålning

Solenergi kan man prata mycket om men vi ska dock inte fördjupa oss i teknikens värd alltför mycket vilket förmodligen bara skulle bli förvirrande. Vi ska dock försöka att lite förenklat förklara hur solenergi fungerar och vad du kan förvänta dig av en anläggning du har köpt.

Vad ger en solcellsanläggning i kWt?

En avgörande faktor är placering av solenergi. Med placering menar vi var man monterar modulerna och hur de är uppsatta. Tittar man på solens bana så färdas den från öst till väst, störst effekt ger solen mitt på dagen när den står från söder, därför är det logiskt att placera fasta paneler åt söder. Vi har ytterligare en sol-axel att ta hänsyn till och det är var i horisonten solen befinner sig, detta styrs av årstider och varierar från 10º-15º på sommaren till 70º-80º på vintern. En bra placering av en fast panel brukar vara ca 40grader åt söder. Windons solcellspaneler har dock en unikt etsad yta på frontglaset som ökar kapaciteten avsevärt när solens strålar kommer i vinkel. Denna etsning gör att solens strålar absorberas istället för att studsa från solcellerna och tar då emot mer solenergi.

Solens effekt på jordytan?

Solen är en mycket kraftfull energikälla som vi hittills utnyttjat dåligt. Solens stålning på jorden under en halvtimma ger så stor effekt att det skulle försörja jordens befolkning med elektricitet ett helt år, något att tänka på när man använder elektricitet från kärnkraft, olja och kol. I Sverige har vi mellan ca 1000-2000 soltimmar/år. Vi har i södra Sverige en effekt på ca 1000kWh/m² per år och i norr en effekt på ca 800kWt/m² per år. Med dessa siffror får man en ganska bra uppskattning av vad en solanläggning kan ge. Om man har en anläggning på 1000W i södra Sverige och den anläggningen är på ca 7m² så har den en potential att generera ca 4000kWt/år, med en verkningsgrad på panelerna som i vårt fall är ca 16% så skulle anläggningen producera ca 1100kWt/år + ca5% som vårt unika glas ökar prestandan med så blir det ca 1150kWt. Givetvis så ökar antalet soltimmar och effekt ju längre söder ut man kommer (vänder efter ekvatorn). Tittar man på effekt/m² och år i t.ex. centrala Italien så hamnar man på ca 1700-1800kWt/år och kvadratmeter vilket ger lite mer än här hos oss.

Olika Solceller

Vi på Windon AB är vana vid att sälja och hantera vindkraftverk och vet med det att det är få som har bra vindförutsättningar för att få ut önskad effekt och ändå färre som har möjligheten att sätta upp ett vindkraftverk på sin tomt. Solpaneler är lite enklare. Se till att inget skuggar panelerna så du kan vara säker på att få ut förväntad effekt under dygnets soltimmar. Solpaneler är möjligt att ha på vanliga villatomter & tak och ger då möjlighet för människor i tätbebyggda områden att producera elektricitet. Solpaneler är enklare rent tekniskt med tanke på att antalet rörliga delar är reducerade till inga, jämfört med vindkraft.

Bygglov, krävs det?

I de flesta fall krävs inget bygglov om man sätter panelerna på ett tak och de sitter i vinkel med taket utan att sticka upp. Måste man ha någon form av ställning för att vinkla upp panelerna så krävs det ofta bygglov, lika så om det gäller en fastighet som har mer än 2 hushåll. Men för att vara på den säkra sidan så ska du fråga byggnadskontoret i din kommun. Markställning av märket Windon kräver normalt inget bygglov.

Solinstrålning i procent i olika placeringar.

Här beskriver vi instrålningsprocent i montage i olika vinklar, här har vi inte tagit hänsyn till vilken typ av glas en panel har utan endast solstrålarnas strålningseffekt på ytan. Har man ett vanligt blankt glas kan man räkna med större förluster i dåliga lägen, med coatad yta förbättras det och med AR -glas får man lägst förluster, detta är dock ett mätvärde för de som måste installera i sämre läge.

Förtydligande av det som står på kuben.

Södervägg 72% Södertak 450 100% Sydvästvägg 67% Sydvästtak 450 95% Platt på tak 89% Sydostvägg 70% Sydosttak 450  96% Östervägg 58% Östertak 450 82%
Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Solenergi / Solinstrålning

Solceller för tillverkning av din egen el.

Solceller är det enkla sättet att tillverka egen el. Våra återförsäljare levererar solceller till villa, lantbruk och större elkonsumenter och anläggningarnas storlek sträcker sig från några hundra watt upp till flera megawatt! Windons anläggningar är i första hand avsedda för infasning på det publika nätet. Vi jobbar endast med leverantörer som håller en hög kvalité och som tillhandahåller generösa garantier men till priser på en rimlig nivå. Solceller är en beprövad konstruktion vilket garanterar en bra funktion i många år. Windon jobbar uteslutande med komponenter och tillbehör från kända tillverkare och vi OEM- tillverkar svenska moduler på vår fabrik. Samtliga våra återförsäljare är certifierade solcells montörer.

Varför välja Svenskt?

Vi befinner oss i ett priskrig som inte gynnar någon, och allra minst miljön. Visste du att våra solceller vid tillverkning har 80% mindre CO2 utsläpp än våra kinesiska tillverkare, och detta innan vi tagit hänsyn till utsläpp från dieselbåtar som ska frakta panelerna runt halva jordklotet. Det tar ca 30 dagar att frakta en panel med båt från Kina, så med ett utsläpp på mer än 870 kg CO2/kWp på en kinesisk panel och sen förorening från båt-frakt på över 30 dagar så är förmodligen en solanläggning som är tillverkad i kina inte någon vidare investering för miljön. Våra moduler däremot tjänar in den CO2 mängd som gått åt för produktion på ca 4 månader. Sen ger våra svenska produkter svenska jobb och ser till att underlätta överlevnaden för svensk industri vilket också är viktigt i sammanhanget. Vi kan också tillägga att våra svenska produkter är så mycket effektivare än övriga på marknaden att vi på 8-10års sikt har en bättre totalekonomi än våra konkurrenter. Kortfattat så finns det då ingen förtjänst varken för miljö eller plånbok att handla annat.

Kända varumärken

Vi använder oss av omformare från Steca och Kaco som vi jobbat med under lång tid tillsammans med våra solceller. Vi OEM tillverkar egna svenska solcellspaneler av mycket hög kvalité. infästningsmaterial tillverkas av Tranås Rostfria och Windon. Trots detta tål våra priser att jämföras!

Bidrag

Det finns bidrag för solpaneler i Sverige som man kan ansöka om hos Länsstyrelsen. Väljer man el-producerade nätanslutna solpaneler så kan man få bidrag för hela investeringen dock max 2 miljoner kronor. Bidraget ges på upp till 35% av hela investeringen. Idag får man dessutom som microproducent skatteavdrag på 60 öre/överproducerad kWt, detta ger en god ekonomi för den som vill producera lika mycket som sin årskonsumtion. Microproduktion idag är en isntallation som inte överstiger konsumtionen på årsbasis och inte är större än 63A.

Hur man söker bidrag för solceller

Ansökan görs till Länsstyrelsen som också fattar beslut om stöd. Det är möjligt att söka både via blanketter och via internet. Handlingar finns också tillgängliga hos Länsstyrelsen. Stödet ges maximalt fram till 31/12-2016, så det gäller att agera innan medlen ur bidragsfonden tagit slut! Du kan söka stöd för solceller genom att fylla i en ansökningsblankett eller om du har e-legitimation så kan du söka stödet direkt på internet här. Du kan läsa om stöd för solceller på Energimyndigheten.

Solinstrålning i procent i olika placeringar.

Här beskriver vi instrålningsprocent i montage i olika vinklar, här har vi inte tagit hänsyn till vilken typ av glas en panel har utan endast solstrålarnas strålningseffekt på ytan. Har man ett vanligt blankt glas kan man räkna med större förluster i dåliga lägen, med coatad yta förbättras det och med AR -glas får man lägst förluster, detta är dock ett mätvärde för de som måste installera i sämre läge.

Förtydligande av det som står på

kuben.

Södervägg 72% Södertak 450 100% Sydvästvägg 67% Sydvästtak 450 95% Platt på tak 89% Sydostvägg 70% Sydosttak 450  96% Östervägg 58% Östertak 450 82%