Energi producerat i Sverige av Sverige
Windon AB, Häjla Norrgård, 596 95 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Expansion och produktutveckling

Windon har under en längre period haft en stadig positiv utveckling i den tid som hittills passerat. Vi anser detta skett baserat på en ständig focus kring en kvalitativ produkt i alla delar av ett system, samt naturligtvis en samsyn och förståelse för densamma från våra kunder. I takt med den ökade volymen av produkter har vi även skaffat oss en gedigen kunskap kring detaljer, i detta jagar vi ständiga förbättringar som skall öka värdet för våra kunder. Då vi numera anser oss vara lika mycket producent/produktutvecklare som grossist på den Svenska marknaden expanderar vi ytligare med en resurs till Windon.

Ny resurs.

Vår nya resurs Christer Nilsson har 13 års erfarenhet från produktion av solpaneler i Sverige. Han började sin bana på REC ScanModule och var bland dem första som fick en anställning, han var även en av dem som sist lämnade när REC flyttade verksamheten till Singapore. Christers arbete på REC var alltid förknippat med produktion och han var med på en fantastisk resa från årsproduktion om 20MW i första året till en taktad årsproduktion om 150MW/år innan nedstängning. Christer var även den som anställdes först vid återuppstarten med SweModule och således även en av dem som sist lämnade. Christers ansvar på fabriken var produktion samt marknad i Sverige. Windon sätter ett stort värde kring Christers tidigare erfarenheter som indirekt tillkommer våra kunder för ökad trygghet. Få, om någon har Christers spetskompetens vad gällande övergripande samt i detalj kunskap av produktion i branschen. Christer kommer vara ansvarig för våra produktioner som sker i Windons varumärke. I övrigt kommer Christer även ansvara för dem installationer vi benämner som Solparker, nationellt men framförallt internationellt. Kunder med potentiellt intresse för större markplacerade system ombes initialt ta kontakt på christer@windon.se

Produktutveckling.

Oavsett att vi tidigare haft mycket bra produkter i vår portfolio finns alltid möjligheten till att utveckla produkterna ytligare. Vår ambition är alltid att dem förbättringar som utförs skall ha ett ökat värde för slutkundens system och/alternativt förenkla eller underlätta våra återförsäljares arbete med/för slutkunden. Vi kommer nedan redogöra dem förbättringar vi anser lansera inom en övergriplig tid, men även klargöra dem förbättringar vi redan genomfört och till varför detta gjorts.

Emballering.

Ingen kedja är starkare än den svagaste länk har vi ett ordspråk som lyder. Vi på Windon har sett över hur våra transportbolag hanterar våra produkter samt hur panelen mår efter en förflyttning, som oftast innebär omlastning fler än tre gånger. Vad vi kommit fram till är att pall och packhörn (hörn som håller fast modulen) inte riktigt fullt ut har motsvarat vår förväntan. Vad gällande pallen har vi kraftigt ökat stabiliteten som minskar stress på dem understa 3-5 modulerna, som mervärde fick vi också en pall som tillåter att truckförare får större felmarginal till åverkan med bibehållen kvalitet på produkten. I övrigt har vi förfinat och uppgraderat vårt packhörn, detta av två anledningar. Nummer ett var att vi skall få en mer stabil transport av varje enskild panel, i varje hörn sitter nu ett hörn som följer panelen till dess man väljer knäppa av dem. Iden med hörnet är också att den kan följa med panelen till dess man skruvat fast den som ett manuellt transportskydd som motverkar eventuella slag mot panelen om olyckan skulle vara framme. Windon förespråkar att installatörer behåller hörnet på panelen tills den inte längre fyller sin funktion. En modul som utsatts för böjning kommer att få mikrosprickor och dessa är omöjliga att se men kommer att visa sig i en el-produktion i form av degradering av effektuttaget.

Stärkt varumärke:

Då det uppenbarligen finns en uppsjö olika paneler på marknaden med härkomst många inte kan sia om ville vi ytligare stärka Windon som varumärke så inget frågetecken kan kvarstå. Det finns många historier kring paneler som döpts om med endast ett etikett byte på baksidan panelen med hänvisning till att en panel är en panel. Vi på Windon VET att skillnaden på paneler ligger i materialvalet och inget annat och väljer sedan en stund sedan att laminera in vår logga i panelen som ett bevis på att panelen är byggd med vårt material.

Glas:

Som alla våra installatörer vet har vi anammat vårt etsade glas sedan starten, glasets funktion är mer kWh/år samt att den har en självrengörande yta. Vi har under många år testat olika typer av glas men fram till nu inte funnit något som kan skapa ett ytligare mervärde än nuvarande glas. Till sak, vi har funnit och testat under senare halvåret att glas som motsvarar samt förbättrar vad vi anser en kvalitativ slutprodukt. Glaset vi kommer lansera under aug-sep 2016 har bättre egenskaper med att leverera kWh/år. Dessutom till vad som vägde över för oss ett något ”klarare” visuellt utseende, dock som grädde på moset hävdar vi efter tester att glaset har MER rengörande yta än tidigare. Då man kan se en liten skillnad i samma installation med dem olika glasen kommer vi naturligtvis se till att byten sker i samspråk med våra installatörer. Windon kommer också se till att en viss volym med utbytesmoduler av den tidigare kommer finnas tillhanda om olyckan skulle vara framme, samt att glas finns tillhanda för nyproduktion.

Växelriktare

Vi har under många år känt att dem växelriktare som finns på marknaden inte riktigt håller måttet hela vägen fram. Naturligtvis finns det enstaka modeller som i sig har dem egenskaper man som installatör eftersträvar, dock är det sällan det finns en hel serie man kan känna en trygghet kring. Under Windons tid har vi sökt med lampa och lyckta efter fullgoda lösningar i helhet, utan att lyckat skall tilläggas. ” kan ingen annan skall vi göra det själva”. Nu är vi inne på 3é generationen av våra växelriktare. Då vi sedan tidigare har egna produktioner av paneler och ställningsmaterial resonerade vi likadant med växelriktare. Generellt för att uppnå en bra kvalitet krävs bra ingående material i produkterna, detta har vi anammat och jobbat efter. Dem kriterier vi eftersträvat till vår växelriktare, utöver av oss vald hård/mjukvara: 1 och 3 fas maskiner i en serie. Svenska menyer. Svenska manualer. Svensk portal för produktionsdata etcetera. Plug and Play, MC4 kontakt. Trådlös konfiguration med smart tele, platta eller laptop. IP65 USB samt kommunikationsportal RS485. Passiv avkylning (ingen fläkt) Utanpåliggande DC-brytare. Installation av DC paneler skall uppnå eller passera växelriktarens märkeffekt. Gediget första intryck, strikt design, ingen plast, bra emballage…etc. Förutom en förträfflig produkt kände vi oss manade att löpa linan ut. I och med lanseringen upprätthåller vi även en Svensk service portal där vi tar hand om dem ärenden som eventuellt ändå kan uppkomma. service@windon.se

Montagematerial.

Vi har sedan tidigare utvecklat egen montagestruktur för markmontage avsett för lite större markplacerade anläggningar, nu har vi också tagit fram ett komplett takmontagesystem för alla taktyper. Givetvis följer det Windons röda tråd genom att utveckla och tillverka i Sverige, detta har nu gett oss marknadens i särklass bästa och mest kvalitativa montagesystem för tak. Det är säkrare och bättre och mer snabbmonterat än något annat system på marknaden och dessutom är det 100% svenskt. Vi har här med vår långa erfarenhet tagit bort alla störande moment för våra montörer och tagit fram ett system som är i det närmaste helt perfekt för alla parter. Med vänlig hälsning Lennart Carlsen VD/ägare av Windon AB.
Energi producerat i Sverige av Sverige

Expansion och produktutveckling

Windon har under en längre period haft en stadig positiv utveckling i den tid som hittills passerat. Vi anser detta skett baserat på en ständig focus kring en kvalitativ produkt i alla delar av ett system, samt naturligtvis en samsyn och förståelse för densamma från våra kunder. I takt med den ökade volymen av produkter har vi även skaffat oss en gedigen kunskap kring detaljer, i detta jagar vi ständiga förbättringar som skall öka värdet för våra kunder. Då vi numera anser oss vara lika mycket producent/produktutvecklare som grossist på den Svenska marknaden expanderar vi ytligare med en resurs till Windon.

Ny resurs.

Vår nya resurs Christer Nilsson har 13 års erfarenhet från produktion av solpaneler i Sverige. Han började sin bana på REC ScanModule och var bland dem första som fick en anställning, han var även en av dem som sist lämnade när REC flyttade verksamheten till Singapore. Christers arbete på REC var alltid förknippat med produktion och han var med på en fantastisk resa från årsproduktion om 20MW i första året till en taktad årsproduktion om 150MW/år innan nedstängning. Christer var även den som anställdes först vid återuppstarten med SweModule och således även en av dem som sist lämnade. Christers ansvar på fabriken var produktion samt marknad i Sverige. Windon sätter ett stort värde kring Christers tidigare erfarenheter som indirekt tillkommer våra kunder för ökad trygghet. Få, om någon har Christers spetskompetens vad gällande övergripande samt i detalj kunskap av produktion i branschen. Christer kommer vara ansvarig för våra produktioner som sker i Windons varumärke. I övrigt kommer Christer även ansvara för dem installationer vi benämner som Solparker, nationellt men framförallt internationellt. Kunder med potentiellt intresse för större markplacerade system ombes initialt ta kontakt på christer@windon.se

Produktutveckling.

Oavsett att vi tidigare haft mycket bra produkter i vår portfolio finns alltid möjligheten till att utveckla produkterna ytligare. Vår ambition är alltid att dem förbättringar som utförs skall ha ett ökat värde för slutkundens system och/alternativt förenkla eller underlätta våra återförsäljares arbete med/för slutkunden. Vi kommer nedan redogöra dem förbättringar vi anser lansera inom en övergriplig tid, men även klargöra dem förbättringar vi redan genomfört och till varför detta gjorts.

Emballering.

Ingen kedja är starkare än den svagaste länk har vi ett ordspråk som lyder. Vi på Windon har sett över hur våra transportbolag hanterar våra produkter samt hur panelen mår efter en förflyttning, som oftast innebär omlastning fler än tre gånger. Vad vi kommit fram till är att pall och packhörn (hörn som håller fast modulen) inte riktigt fullt ut har motsvarat vår förväntan. Vad gällande pallen har vi kraftigt ökat stabiliteten som minskar stress på dem understa 3-5 modulerna, som mervärde fick vi också en pall som tillåter att truckförare får större felmarginal till åverkan med bibehållen kvalitet på produkten. I övrigt har vi förfinat och uppgraderat vårt packhörn, detta av två anledningar. Nummer ett var att vi skall få en mer stabil transport av varje enskild panel, i varje hörn sitter nu ett hörn som följer panelen till dess man väljer knäppa av dem. Iden med hörnet är också att den kan följa med panelen till dess man skruvat fast den som ett manuellt transportskydd som motverkar eventuella slag mot panelen om olyckan skulle vara framme. Windon förespråkar att installatörer behåller hörnet på panelen tills den inte längre fyller sin funktion. En modul som utsatts för böjning kommer att få mikrosprickor och dessa är omöjliga att se men kommer att visa sig i en el-produktion i form av degradering av effektuttaget.

Stärkt varumärke:

Då det uppenbarligen finns en uppsjö olika paneler på marknaden med härkomst många inte kan sia om ville vi ytligare stärka Windon som varumärke så inget frågetecken kan kvarstå. Det finns många historier kring paneler som döpts om med endast ett etikett byte på baksidan panelen med hänvisning till att en panel är en panel. Vi på Windon VET att skillnaden på paneler ligger i materialvalet och inget annat och väljer sedan en stund sedan att laminera in vår logga i panelen som ett bevis på att panelen är byggd med vårt material.

Glas:

Som alla våra installatörer vet har vi anammat vårt etsade glas sedan starten, glasets funktion är mer kWh/år samt att den har en självrengörande yta. Vi har under många år testat olika typer av glas men fram till nu inte funnit något som kan skapa ett ytligare mervärde än nuvarande glas. Till sak, vi har funnit och testat under senare halvåret att glas som motsvarar samt förbättrar vad vi anser en kvalitativ slutprodukt. Glaset vi kommer lansera under aug-sep 2016 har bättre egenskaper med att leverera kWh/år. Dessutom till vad som vägde över för oss ett något ”klarare” visuellt utseende, dock som grädde på moset hävdar vi efter tester att glaset har MER rengörande yta än tidigare. Då man kan se en liten skillnad i samma installation med dem olika glasen kommer vi naturligtvis se till att byten sker i samspråk med våra installatörer. Windon kommer också se till att en viss volym med utbytesmoduler av den tidigare kommer finnas tillhanda om olyckan skulle vara framme, samt att glas finns tillhanda för nyproduktion.

Växelriktare

Vi har under många år känt att dem växelriktare som finns på marknaden inte riktigt håller måttet hela vägen fram. Naturligtvis finns det enstaka modeller som i sig har dem egenskaper man som installatör eftersträvar, dock är det sällan det finns en hel serie man kan känna en trygghet kring. Under Windons tid har vi sökt med lampa och lyckta efter fullgoda lösningar i helhet, utan att lyckat skall tilläggas. ” kan ingen annan skall vi göra det själva”. Nu är vi inne på 3é generationen av våra växelriktare. Då vi sedan tidigare har egna produktioner av paneler och ställningsmaterial resonerade vi likadant med växelriktare. Generellt för att uppnå en bra kvalitet krävs bra ingående material i produkterna, detta har vi anammat och jobbat efter. Dem kriterier vi eftersträvat till vår växelriktare, utöver av oss vald hård/mjukvara: 1 och 3 fas maskiner i en serie. Svenska menyer. Svenska manualer. Svensk portal för produktionsdata etcetera. Plug and Play, MC4 kontakt. Trådlös konfiguration med smart tele, platta eller laptop. IP65 USB samt kommunikationsportal RS485. Passiv avkylning (ingen fläkt) Utanpåliggande DC-brytare. Installation av DC paneler skall uppnå eller passera växelriktarens märkeffekt. Gediget första intryck, strikt design, ingen plast, bra emballage…etc. Förutom en förträfflig produkt kände vi oss manade att löpa linan ut. I och med lanseringen upprätthåller vi även en Svensk service portal där vi tar hand om dem ärenden som eventuellt ändå kan uppkomma. service@windon.se

Montagematerial.

Vi har sedan tidigare utvecklat egen montagestruktur för markmontage avsett för lite större markplacerade anläggningar, nu har vi också tagit fram ett komplett takmontagesystem för alla taktyper. Givetvis följer det Windons röda tråd genom att utveckla och tillverka i Sverige, detta har nu gett oss marknadens i särklass bästa och mest kvalitativa montagesystem för tak. Det är säkrare och bättre och mer snabbmonterat än något annat system på marknaden och dessutom är det 100% svenskt. Vi har här med vår långa erfarenhet tagit bort alla störande moment för våra montörer och tagit fram ett system som är i det närmaste helt perfekt för alla parter. Med vänlig hälsning Lennart Carlsen VD/ägare av Windon AB.
Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB
Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB
Energi producerat i Sverige av Sverige

Expansion och produktutveckling

Windon har under en längre period haft en stadig positiv utveckling i den tid som hittills passerat. Vi anser detta skett baserat på en ständig focus kring en kvalitativ produkt i alla delar av ett system, samt naturligtvis en samsyn och förståelse för densamma från våra kunder. I takt med den ökade volymen av produkter har vi även skaffat oss en gedigen kunskap kring detaljer, i detta jagar vi ständiga förbättringar som skall öka värdet för våra kunder. Då vi numera anser oss vara lika mycket producent/produktutvecklare som grossist på den Svenska marknaden expanderar vi ytligare med en resurs till Windon.

Ny resurs.

Vår nya resurs Christer Nilsson har 13 års erfarenhet från produktion av solpaneler i Sverige. Han började sin bana på REC ScanModule och var bland dem första som fick en anställning, han var även en av dem som sist lämnade när REC flyttade verksamheten till Singapore. Christers arbete på REC var alltid förknippat med produktion och han var med på en fantastisk resa från årsproduktion om 20MW i första året till en taktad årsproduktion om 150MW/år innan nedstängning. Christer var även den som anställdes först vid återuppstarten med SweModule och således även en av dem som sist lämnade. Christers ansvar på fabriken var produktion samt marknad i Sverige. Windon sätter ett stort värde kring Christers tidigare erfarenheter som indirekt tillkommer våra kunder för ökad trygghet. Få, om någon har Christers spetskompetens vad gällande övergripande samt i detalj kunskap av produktion i branschen. Christer kommer vara ansvarig för våra produktioner som sker i Windons varumärke. I övrigt kommer Christer även ansvara för dem installationer vi benämner som Solparker, nationellt men framförallt internationellt. Kunder med potentiellt intresse för större markplacerade system ombes initialt ta kontakt på christer@windon.se

Produktutveckling.

Oavsett att vi tidigare haft mycket bra produkter i vår portfolio finns alltid möjligheten till att utveckla produkterna ytligare. Vår ambition är alltid att dem förbättringar som utförs skall ha ett ökat värde för slutkundens system och/alternativt förenkla eller underlätta våra återförsäljares arbete med/för slutkunden. Vi kommer nedan redogöra dem förbättringar vi anser lansera inom en övergriplig tid, men även klargöra dem förbättringar vi redan genomfört och till varför detta gjorts.

Emballering.

Ingen kedja är starkare än den svagaste länk har vi ett ordspråk som lyder. Vi på Windon har sett över hur våra transportbolag hanterar våra produkter samt hur panelen mår efter en förflyttning, som oftast innebär omlastning fler än tre gånger. Vad vi kommit fram till är att pall och packhörn (hörn som håller fast modulen) inte riktigt fullt ut har motsvarat vår förväntan. Vad gällande pallen har vi kraftigt ökat stabiliteten som minskar stress på dem understa 3-5 modulerna, som mervärde fick vi också en pall som tillåter att truckförare får större felmarginal till åverkan med bibehållen kvalitet på produkten. I övrigt har vi förfinat och uppgraderat vårt packhörn, detta av två anledningar. Nummer ett var att vi skall få en mer stabil transport av varje enskild panel, i varje hörn sitter nu ett hörn som följer panelen till dess man väljer knäppa av dem. Iden med hörnet är också att den kan följa med panelen till dess man skruvat fast den som ett manuellt transportskydd som motverkar eventuella slag mot panelen om olyckan skulle vara framme. Windon förespråkar att installatörer behåller hörnet på panelen tills den inte längre fyller sin funktion. En modul som utsatts för böjning kommer att få mikrosprickor och dessa är omöjliga att se men kommer att visa sig i en el-produktion i form av degradering av effektuttaget.

Stärkt varumärke:

Då det uppenbarligen finns en uppsjö olika paneler på marknaden med härkomst många inte kan sia om ville vi ytligare stärka Windon som varumärke så inget frågetecken kan kvarstå. Det finns många historier kring paneler som döpts om med endast ett etikett byte på baksidan panelen med hänvisning till att en panel är en panel. Vi på Windon VET att skillnaden på paneler ligger i materialvalet och inget annat och väljer sedan en stund sedan att laminera in vår logga i panelen som ett bevis på att panelen är byggd med vårt material.

Glas:

Som alla våra installatörer vet har vi anammat vårt etsade glas sedan starten, glasets funktion är mer kWh/år samt att den har en självrengörande yta. Vi har under många år testat olika typer av glas men fram till nu inte funnit något som kan skapa ett ytligare mervärde än nuvarande glas. Till sak, vi har funnit och testat under senare halvåret att glas som motsvarar samt förbättrar vad vi anser en kvalitativ slutprodukt. Glaset vi kommer lansera under aug-sep 2016 har bättre egenskaper med att leverera kWh/år. Dessutom till vad som vägde över för oss ett något ”klarare” visuellt utseende, dock som grädde på moset hävdar vi efter tester att glaset har MER rengörande yta än tidigare. Då man kan se en liten skillnad i samma installation med dem olika glasen kommer vi naturligtvis se till att byten sker i samspråk med våra installatörer. Windon kommer också se till att en viss volym med utbytesmoduler av den tidigare kommer finnas tillhanda om olyckan skulle vara framme, samt att glas finns tillhanda för nyproduktion.

Växelriktare

Vi har under många år känt att dem växelriktare som finns på marknaden inte riktigt håller måttet hela vägen fram. Naturligtvis finns det enstaka modeller som i sig har dem egenskaper man som installatör eftersträvar, dock är det sällan det finns en hel serie man kan känna en trygghet kring. Under Windons tid har vi sökt med lampa och lyckta efter fullgoda lösningar i helhet, utan att lyckat skall tilläggas. ” kan ingen annan skall vi göra det själva”. Nu är vi inne på 3é generationen av våra växelriktare. Då vi sedan tidigare har egna produktioner av paneler och ställningsmaterial resonerade vi likadant med växelriktare. Generellt för att uppnå en bra kvalitet krävs bra ingående material i produkterna, detta har vi anammat och jobbat efter. Dem kriterier vi eftersträvat till vår växelriktare, utöver av oss vald hård/mjukvara: 1 och 3 fas maskiner i en serie. Svenska menyer. Svenska manualer. Svensk portal för produktionsdata etcetera. Plug and Play, MC4 kontakt. Trådlös konfiguration med smart tele, platta eller laptop. IP65 USB samt kommunikationsportal RS485. Passiv avkylning (ingen fläkt) Utanpåliggande DC-brytare. Installation av DC paneler skall uppnå eller passera växelriktarens märkeffekt. Gediget första intryck, strikt design, ingen plast, bra emballage…etc. Förutom en förträfflig produkt kände vi oss manade att löpa linan ut. I och med lanseringen upprätthåller vi även en Svensk service portal där vi tar hand om dem ärenden som eventuellt ändå kan uppkomma. service@windon.se

Montagematerial.

Vi har sedan tidigare utvecklat egen montagestruktur för markmontage avsett för lite större markplacerade anläggningar, nu har vi också tagit fram ett komplett takmontagesystem för alla taktyper. Givetvis följer det Windons röda tråd genom att utveckla och tillverka i Sverige, detta har nu gett oss marknadens i särklass bästa och mest kvalitativa montagesystem för tak. Det är säkrare och bättre och mer snabbmonterat än något annat system på marknaden och dessutom är det 100% svenskt. Vi har här med vår långa erfarenhet tagit bort alla störande moment för våra montörer och tagit fram ett system som är i det närmaste helt perfekt för alla parter. Med vänlig hälsning Lennart Carlsen VD/ägare av Windon AB.